Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

AECOVAL

 • NIF: G03723178
 • Data d'alta del registre: 31/03/2022
 • Número de registre: 132
 • Adreça física: CL NIEVES PIÑOL 14 BAJO 03320 Elx/Elche
 • Correu electrònic: presidencia@aecoval.com
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Associacions comercials i empresarials
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Turisme
  • Mobilitat i transports
 • Pressupost anual: 69000
 • Data d'aprovació: 29/02/2024
 • Volum de negoci imputable: 0-99.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Altres Financiació privada 69000
15-03-2023 10:03: LA APLICACIÓN DE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO AL SECTOR DEL ALQUILER DE VEHÍCULOS

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • AECOVAL
 • Matèria: - El sector ha traslladat la seua preocupació per l’aplicació del Capitol VI del Titol III de la llei - Destaquen la falta d’infraestructura de punts de recàrrega tant en àrees d’autopistes, aeroports i estacions de trens, hotels o municipis - La necessitat de punts de recàrrega ràpida on tenen els seus punts de lloguer (aeroports i estacions de titularitat diferent) - La falta de coneiximent i confiança per part del client quant a l’ús de vehicle elèctric - Possibles solucions: bono per provar vehicle elèctric, punts de recàrrega on es puga pagar amb VISA per evitar aplicacions que els estrangers no poden descarregar-se o inscriure’s - Considerar la Directiva de Vehicle net per a l’aplicació de l’annexe II - Des de la DG de Turisme es contempla la problemàtica de la potenciació del contracte elèctric en hotels amb ocupació molt variable. - Des de DG Turisme s’explica el PLAN MOSVESTUR CV - Des de DG Canvi Climàtic es comenta la possibilitat de treballar amb el PVIECC i amb grups de treball que integren DG Mobilitat, IVACE, DG d’Energia i Indústria per identificar barreres i accelerar la transició.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS
  • Càrrec: DG DE TURISME
 • CELSA MONROS BARAHONA
  • Càrrec: DG DEL CANVI CLIMÀTIC
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
ASOC EMP COM VALENC ALQUILER SIN Y CON CONDUCTOR PRESIDENTE 134
Registre 732 de 1272