Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

CONSUM, S.COOP.V.

 • NIF: F46078986
 • Data d'alta del registre: 12/03/2024
 • Número de registre: 1126
 • Adreça física: CL ALGINET 1 46460 Silla
 • Correu electrònic: jquiles@consum.es
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Cooperativa
 • Àmbits d'interès:
  • Agricultura, ramaderia, pesca
  • Empresa i competència
  • Relacions exteriors
  • Territori i urbanisme
  • Treball i ocupació
  • Comerç i consum
  • Economia i sector financer
  • Medi ambient
  • Mobilitat i transports
 • Pressupost anual: 4500000000
 • Data d'aprovació: 30/01/2024
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 40000
13-03-2024 10:03: Representantes Cooperativa Consum

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONSUM, S.COOP.V.
 • Matèria: Información pública del proyecto de Decreto de revisión del PRUG de La Albufera (DOCV nº 7.390).
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RAÚL MÉRIDA GORDILLO
  • Càrrec: DG de Medi natural i Animal
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
 • Càrrec: Subdirector o equivalent

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
CONSUM S COOP. V Director de Relaciones Externas. 1140
Registre 272 de 1370