Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

ASSOCIACIÓ DE DIRECCIONS D'ESCOLA PÚBLICA PV

 • NIF: G44840650
 • Data d'alta del registre: 23/02/2024
 • Número de registre: 1087
 • Adreça física: AV MALVARROSA 57 46011 València
 • Correu electrònic: comunicacions@adeppv.com
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Sindicats, associacions i col·legis professionals
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Educació i formació
 • Pressupost anual: 1
 • Data d'aprovació: 08/01/2024
 • Volum de negoci imputable: 1
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
28-02-2024 12:02: Reunión con representantes de ADEP Valencia y "Escoletes".

 • Tipus de reunió o contacte: Otro
 • Altres grups d'interès intervinents
  • ASSOCIACIÓ DE DIRECCIONS D'ESCOLA PÚBLICA PV
 • Matèria: Escuelas Infantiles.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • SONIA AMELIA SANCHO DE VICENTE
  • Càrrec: DG de Personal Docent
04-06-2024 04:06: Reunión con representantes de las Asociaciones de ADEP, ADIESPV, ADEEP Y Confluencia 340 acompañado de la Directora General de Personal Docente

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • ADIES PV (ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS I DIRECTORES D'INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL PAÍS VALENCIÀ)
  • CONFLUÈNCIA 340
  • ASSOCIACIÓ DE DIRECCIONS D'ESCOLA PÚBLICA PV
 • Matèria: Charla informativa sobre el modo en que se planea establecer por parte de la Conselleria las plantillas docentes para el Curso 2024/2025 y siguientes en Primaria, Secundaria y Centros de Educación Especial.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • DANIEL MCEVOY BRAVO
  • Càrrec: SA d'Educació
 • SONIA AMELIA SANCHO DE VICENTE
  • Càrrec: DG de Personal Docent

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
JUSTO GUTIERREZ, CARLOS Presidente de la Junta Directiva de la Provincia de Valencia 1102
Registre 312 de 1370