Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

CONFLUÈNCIA 340

 • NIF: G56281728
 • Data d'alta del registre: 21/02/2024
 • Número de registre: 1082
 • Adreça física: CL PEPITA GREUS 18 46230 Alginet
 • Correu electrònic: confluencia340@gmail.com
 • Categoria: Grups de reflexió, institucions acadèmiques i investigació
 • Subcategoria: Grups de reflexió i institucions científiques, acadèmiques o investigació
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Educació i formació
  • Participació i ciutadania
  • Inclusió i benestar social
  • Joventut
 • Pressupost anual: 400
 • Data d'aprovació: 12/10/2023
 • Volum de negoci imputable: 1
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
09-11-2023 11:11: Reunión con representantes de "l'Associació Confluència 340" (presentación de los equipos).

 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFLUÈNCIA 340
 • Matèria: Aportación de propuestas para el trabajo conjunto.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • SONIA AMELIA SANCHO DE VICENTE
  • Càrrec: DG de Personal Docent
04-03-2024 10:03: Reunión Associació CONFLUÈNCIA 340.

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFLUÈNCIA 340
 • Matèria: Normativa sobre jornada escolar. Ofrecimiento de colaboración con la Conselleria ante futuros proyectos normativos.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • IGNACIO MARTINEZ ARRUE
  • Càrrec: DG d'Ordenació Educativa i Política Lingüística
04-06-2024 04:06: Reunión con representantes de las Asociaciones de ADEP, ADIESPV, ADEEP Y Confluencia 340 acompañado de la Directora General de Personal Docente

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • ADIES PV (ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS I DIRECTORES D'INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL PAÍS VALENCIÀ)
  • CONFLUÈNCIA 340
  • ASSOCIACIÓ DE DIRECCIONS D'ESCOLA PÚBLICA PV
 • Matèria: Charla informativa sobre el modo en que se planea establecer por parte de la Conselleria las plantillas docentes para el Curso 2024/2025 y siguientes en Primaria, Secundaria y Centros de Educación Especial.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • DANIEL MCEVOY BRAVO
  • Càrrec: SA d'Educació
 • SONIA AMELIA SANCHO DE VICENTE
  • Càrrec: DG de Personal Docent
12-06-2024 09:06: Reunión con representantes de la Asociación Confluència 340

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFLUÈNCIA 340
 • Matèria: Temas Educativos relacionados con el funcionamiento de los Centros Educativos y normativa
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • DANIEL MCEVOY BRAVO
  • Càrrec: SA d'Educació

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
PASCUAL BRIZ, BERNARDO PRESIDENTE 1096
Registre 316 de 1370