Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

FLUIDRA S.A.

 • NIF: A17728593
 • Data d'alta del registre: 20/02/2024
 • Número de registre: 1075
 • Adreça física: AV ALCALDE BARNILS 69 08174 Sant Cugat del Vallès
 • Correu electrònic: aroca@fluidra.com
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Societat anònima
 • Àmbits d'interès:
  • Medi ambient
 • Pressupost anual: 1
 • Data d'aprovació: 20/02/2024
 • Volum de negoci imputable: 0-99.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
20-02-2024 11:02: Reunión con el grupo FLUIDRA

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • FLUIDRA S.A.
 • Matèria: Reunión para darse a conocer como empresa cuyo objetivo crear la experiencia perfecta de piscina y wellness de forma responsable, y poder colaborar y trabajar mano a mano con la Conselleria para abordar los retos y oportunidades a los que se enfrenta la Comunidad Valenciana
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • FRANCISCO JAVIER SENDRA MENGUAL
  • Càrrec: SA de Medi Ambient i Territori
 • SABINA GORETTI GALINDO BENITO
  • Càrrec: DG DE L'AIGUA
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
FLUIDRA SA GERENTE 1089
Registre 150 de 1200