Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

USIE

 • NIF: G78378023
 • Data d'alta del registre: 25/01/2024
 • Número de registre: 1001
 • Adreça física: CL Gregorio Gea 27 46009 València
 • Correu electrònic: usiecv@gmail.com
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Sindicats, associacions i col·legis professionals
 • Àmbit d'actuació: Societat profesional
 • Àmbits d'interès:
  • Educació i formació
 • Pressupost anual: 8000
 • Data d'aprovació: 01/01/2024
 • Volum de negoci imputable: 1
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
31-01-2024 12:01: Reunión con representantes de la Unión Sindical de Inspectores de la Educación. USIE.

 • Altres grups d'interès intervinents
  • USIE
 • Matèria: Temas sobre funciones de la Dirección General que afectan a actuaciones de la Inspección Educativa.
 • Número d'empremta: Registro REGIA 1001
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • SONIA AMELIA SANCHO DE VICENTE
  • Càrrec: DG de Personal Docent

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
QUESADA TORMOS, ALFONS Vicepresidente 1014
Registre 398 de 1370