Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

ADIES PV (ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS I DIRECTORES D'INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL PAÍS VALENCIÀ)

 • NIF: G97570519
 • Data d'alta del registre: 11/12/2023
 • Número de registre: 905
 • Adreça física: CL ELX 15 03801 Alcoi/Alcoy
 • Correu electrònic: gonzalezpicornell@gmail.com
 • Categoria: Organitzacions no governamentals
 • Subcategoria: Fundacions i associacions
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Educació i formació
 • Pressupost anual: 4400
 • Data d'aprovació: 16/01/2024
 • Volum de negoci imputable: 1
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 2500
Altres Financiació privada 1000
21-12-2023 10:12: Reunión con representantes de la "Associació de Directors i Directors de Secundària del País Valencià".

 • Altres grups d'interès intervinents
  • ADIES PV (ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS I DIRECTORES D'INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL PAÍS VALENCIÀ)
 • Matèria: Varios temas relacionados con personal docente.
 • Número d'empremta: Inscrip. REGIA 905
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • SONIA AMELIA SANCHO DE VICENTE
  • Càrrec: DG de Personal Docent
18-12-2023 11:12: Reunión con representantes de la "Associació de Directors i Directors de Secundària del País Valencià".

 • Tipus de reunió o contacte: Otro
 • Altres grups d'interès intervinents
  • ADIES PV (ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS I DIRECTORES D'INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL PAÍS VALENCIÀ)
 • Matèria: Temas varios relativos al personal docente.
 • Número d'empremta: Inscrip. Regia 905
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • SONIA AMELIA SANCHO DE VICENTE
  • Càrrec: DG de Personal Docent
04-06-2024 04:06: Reunión con representantes de las Asociaciones de ADEP, ADIESPV, ADEEP Y Confluencia 340 acompañado de la Directora General de Personal Docente

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • ADIES PV (ASSOCIACIÓ DE DIRECTORS I DIRECTORES D'INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL PAÍS VALENCIÀ)
  • CONFLUÈNCIA 340
  • ASSOCIACIÓ DE DIRECCIONS D'ESCOLA PÚBLICA PV
 • Matèria: Charla informativa sobre el modo en que se planea establecer por parte de la Conselleria las plantillas docentes para el Curso 2024/2025 y siguientes en Primaria, Secundaria y Centros de Educación Especial.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • DANIEL MCEVOY BRAVO
  • Càrrec: SA d'Educació
 • SONIA AMELIA SANCHO DE VICENTE
  • Càrrec: DG de Personal Docent

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
GONZALEZ PICORNELL, ANTONIO President 918
Registre 489 de 1370