Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

COSCO SHIPPING Ports (Spain) Terminals SLU

 • NIF: B82969015
 • Data d'alta del registre: 07/11/2023
 • Número de registre: 828
 • Adreça física: CL Menorca 19 10 46023 València
 • Correu electrònic: sadams@cspspain.com
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Societat de responsabilitat limitada
 • Àmbits d'interès:
  • Mobilitat i transports
 • Pressupost anual: 9624000
 • Data d'aprovació: 28/03/2023
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
08-11-2023 05:11: Reunión con COSCO SHIPPING (Spain)

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • COSCO SHIPPING Ports (Spain) Terminals SLU
 • Matèria: Presentación de la Empresa
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JOSE VICENTE DOMINE REDONDO
  • Càrrec: SA d'Infraestructures i Transports
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
GARCIA GUTIERREZ, ELIAS GUILLERMO Director General 840
Registre 396 de 1206