Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

FEDACOVA

 • NIF: G46949368
 • Data d'alta del registre: 02/10/2023
 • Número de registre: 773
 • Adreça física: CL HERNAN CORTES 4 46004 València
 • Correu electrònic: administracion1@fedacova.org
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Associacions comercials i empresarials
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Agricultura, ramaderia, pesca
  • Empresa i competència
  • Educació i formació
  • Justícia
  • Relacions exteriors
  • Participació i ciutadania
  • Treball i ocupació
  • Administració i serveis públics
  • Comerç i consum
  • Transparència, informació i comunicació
  • Economia i sector financer
  • Indústria i energia
  • Medi ambient
  • Salut
  • Tecnologia, universitat, investigació i innovació
  • Mobilitat i transports
 • Pressupost anual: 689153
 • Data d'aprovació: 29/06/2023
 • Volum de negoci imputable: 100.000-499.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 80000
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 51697
29-01-2024 10:01: Reunión con el presidente del gremio de Panaderos / presidente del gremio de Carniceros / Secretario general de Fedacova (Federación empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana)

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • FEDACOVA
 • Matèria: Asuntos tratados: * Solicitud de formación especializada asociada al gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia y al gremio de Carniceros-Charcuteros de Valencia (GRECARVAL). * Acreditación de las competencias profesionales de los trabajadores de los gremios. Se acuerda tener una reunión conjunta con LABORA para dar respuesta a sus necesidades. Se van a crear dos comisiones. Pendiente de aportar documentación.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • MARTA ARMENDIA SANTOS
  • Càrrec: DG de Formació Professional
05-10-2023 05:10: Reunión con representantes de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunitat Valenciana (FEDACOVA)

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • FEDACOVA
 • Matèria: - Presentación de la entidad. - Preocupación por ciertas transposiciones de normativa y/o leyes existentes y futuras que afectarán a todos los eslabones de la cadena del sector industrial de la Comunitat Valenciaana.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JOSÉ LUIS AGUIRRE LARRAURI
  • Càrrec: Con. Agricultura, Ramaderia i Pesca
29-01-2024 09:01: FEDACOVA

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • FEDACOVA
 • Matèria: Reunión presencial con los representantes de FEDACOVA donde presentaron el sector del agua en la Comunitat Valenciana.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JORGE BLANCO COLL
  • Càrrec: DG de Qualitat i Educació Ambiental

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE AGROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FEDACOVA) SECRETARIO GENERAL 783
Registre 614 de 1370