Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana

 • NIF: V97046189
 • Data d'alta del registre: 19/05/2022
 • Número de registre: 268
 • Adreça física: CL Almirante Cadarso 26 46005 València
 • Correu electrònic: secretaria@coiicv.org
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Sindicats, associacions i col·legis professionals
 • Àmbit d'actuació: Altres
 • Àmbits d'interès:
  • Empresa i competència
  • Educació i formació
  • Justícia
  • Treball i ocupació
  • Administració i serveis públics
  • Transparència, informació i comunicació
  • Indústria i energia
  • Tecnologia, universitat, investigació i innovació
 • Pressupost anual: 136290
 • Data d'aprovació: 09/01/2024
 • Volum de negoci imputable: 100.000-499.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Contractes Financiació privada 29250
Convenis Financiació pública procedent de la Generalitat 30000
Altres Financiació privada 64530
24-04-2024 10:04: XIX Congreso de ingeniería informática

 • Altres grups d'interès intervinents
  • Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana
 • Matèria: Ponente en la Semana Informática, sobre acceso a la función pública de los docentes de informática, los nuevos ciclos de FP.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RAFAEL VALCÁRCEL SÁNCHEZ
  • Càrrec: DG d'Infraestructures Educatives
25-04-2024 07:04: Entrega Premio Sapiens Proyecto. Proyecto Appsedu

 • Altres grups d'interès intervinents
  • Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana
 • Matèria: Recogida Premios Sapiens Proyecto. Proyecto Appsedu
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RAFAEL VALCÁRCEL SÁNCHEZ
  • Càrrec: DG d'Infraestructures Educatives

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
COLEG. OFIC. INGEN. INFORMATICA CV Presidente 268
Registre 1048 de 1373