Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

HOH Health SL

 • NIF: B88556014
 • Data d'alta del registre: 12/02/2024
 • Número de registre: 1054
 • Adreça física: CL Príncipe de Vergara 43 6 28001 Madrid
 • Correu electrònic: administracion.hopes@hoh.es
 • Categoria: Serveis de consultoria i assessorament
 • Subcategoria: Consultories professionals
 • Àmbit d'actuació: Societat de responsabilitat limitada
 • Àmbits d'interès:
  • Salut

CLIENT: Organització o entitat per a la qual el grup d'interés de Categoria I “Serveis de consultaria i assessorament” realitza l'activitat d'influència.

Nom NIF
GILEAD SCIENCES, S.L. B80754799
Novartis Farmaceutica S.A. A08011074
 • Pressupost anual: 250000
 • Data d'aprovació: 01/01/2024
 • Volum de negoci imputable: 100.000-499.999€
 • Import global: 21000
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Contractes Financiació pública procedent de la Generalitat 21000
Contractes Financiació pública procedent de la Generalitat 21000

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
HOH HEALTH SL CEO 1068
Registre 189 de 1216