Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

AERTE

 • NIF: G46659728
 • Data d'alta del registre: 17/02/2022
 • Número de registre: 1
 • Adreça física: CL VILLAMARCHANTE 2 46035 València
 • Correu electrònic: aerte@aerte.es
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Associacions comercials i empresarials
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Empresa i competència
  • Educació i formació
  • Participació i ciutadania
  • Treball i ocupació
  • Administració i serveis públics
  • Inclusió i benestar social
  • Comerç i consum
  • Transparència, informació i comunicació
  • Economia i sector financer
  • Salut
  • Familia, infància i majors
 • Pressupost anual: 334140
 • Data d'aprovació: 08/02/2023
 • Volum de negoci imputable: 0-99.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Contractes Financiació privada 192796
Altres Financiació privada 117731
Contractes Financiació privada 8900
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 1809
04-10-2022 10:10: Decreto 102/2022

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • AERTE
 • Matèria: Impacto en el sector de la Salud Mental del nuevo Decreto 102/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se modifica el Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas
 • Documents:

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
 • Càrrec: Cap de servei o equivalent
 • Càrrec: Cap de servei o equivalent
 • Càrrec: Subdirector o equivalent
25-04-2023 04:04: Implementación del Decreto de Tipologías

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • AERTE
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • FRANCESC XAVIER UCEDA MAZA
  • Càrrec: SA DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA
 • JOAN CRESPO SEMPERE
  • Càrrec: DG DE L'INSTITUT VAL. DE FORMACIÓ, INVESTIG.I CA
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
 • Càrrec: Altres
 • Càrrec: Assessor
 • Càrrec: Cap d´unitat o equivalent
26-10-2023 10:10: Reunión con AERTE-Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la CV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • AERTE
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • ELENA GRAS COLOMER
  • Càrrec: DG de Farmàcia
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
29-02-2024 10:02: Reunión con Aerte

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • AERTE
 • Matèria: Comunicación por parte de AERTE de las alegaciones presentadas al Decreto de Tipologías
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JOSÉ VICENTE ANAYA ROIG
  • Càrrec: DG del Sistema Sociosanitari i del IVAFIQ
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
. ., ASOCIACION EMPRESARIAL DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS A PERSONAS DEPENDIENTES DE LA C.V. JOSÉ MARÍA TORO FERNÁNDEZ. PRESIDENTE 1
Registre 485 de 1216