Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

HNC-SALUD CONECTADA ESPAÑA SL

 • NIF: B13681846
 • Data d'alta del registre: 03/04/2024
 • Número de registre: 1186
 • Adreça física: CL BENICHEMBLA 2 Y 3 LOCAL BAJO 03720 Benissa
 • Correu electrònic: STACEY.SMITH@HNCL.ES
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Societat de responsabilitat limitada
 • Àmbits d'interès:
  • Administració i serveis públics
  • Salut
  • Tecnologia, universitat, investigació i innovació
 • Pressupost anual: 100000
 • Data d'aprovació: 05/05/2023
 • Volum de negoci imputable: 100.000-499.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
HNC-SALUD CONECTADA ESPAÑA SL Administrador Único 1201
Registre 0 de 1