Visualització de contingut web

Consulta Pagaments Generalitat

Pagos GV és una aplicació accessible des d'internet on qualsevol proveïdor o beneficiari d'un pagament de la Generalitat o d'alguna de les entitats del seu sector públic instrumental donades d'alta en la plataforma, poden consultar els pagaments realitzats en l'exercici comptable en curs.

 

Font: òrgan competent en matèria d'hisenda
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa
Data de creació: gener 2016 
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència