Pagaments Generalitat Valenciana

Consulta Pagaments Generalitat

Pagos GV és una aplicació accessible des d'internet on qualsevol proveïdor o beneficiari d'un pagament de la Generalitat o d'alguna de les entitats del seu sector públic instrumental donades d'alta en la plataforma, poden consultar els pagaments efectuats en l'exercici comptable en curs.

Hi ha dos mètodes per accedir a Pagos GV, s'ha de triar una de les 2 maneres d'accés:

1. Iniciant la sessió amb el teu certificat electrònic fent clic només al botó ‘Accés amb certificat'. Poden ser certificats d'empresa o persona, facilitats per l'ACCV o la FNMT.

Accés amb certificat

 

2. Introduint NIF, l'import líquid de la factura o pagament (sense punts de milers i amb "." punt com a decimal) i els tres últims dígits del compte bancari associat (cal verificar el codi CAPTCHA per evitar que els robots accedisquen a l'aplicació) i fer clic al botó ‘Validar'.

Accés amb NIF, import líquid i últims tres digits del compte bancari. Validar.

 

 

Per a resoldre dubtes sobre l'accés a Pagos GV, consulte el Manual d'usuari - Pagaments Generalitat (enllaç) . En cas de dubte o problemes relacionats amb la correcta visualització de la plataforma, amb l'accés mitjançant certificat digital o qualsevol altre motiu, per favor, telefone al 963866000 o al 012.

 

Font: òrgan competent en matèria d'hisenda
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa
Data de creació: gener 2016 
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència