Pagaments Generalitat Valenciana

Consulta Pagaments Generalitat

Pagos GV és una aplicació accessible des d'internet on qualsevol proveïdor o beneficiari d'un pagament de la Generalitat o d'alguna de les entitats del seu sector públic instrumental donades d'alta en la plataforma, poden consultar els pagaments efectuats en l'exercici comptable en curs.


Hi ha dos mètodes per consultar Pagos GV, s'ha de triar una de les 2 maneres d'accés:

 

1. Iniciant la sessió amb el teu certificat electrònic fent clic només al botó ‘Accés amb certificat'. Poden ser certificats d'empresa o persona, facilitats per l'ACCV o la FNMT.

Accés amb certificat

 

 

 

2. Introduint NIF, l'import líquid de la factura o pagament (sense punts de milers i amb "." punt com a decimal) i els tres últims dígits del compte bancari associat (cal verificar el codi CAPTCHA per evitar que els robots accedisquen a l'aplicació) i fer clic al botó ‘Validar'.

Accés amb NIF, import líquid i últims tres digits del compte bancari. Validar.

 

 

Per a resoldre dubtes sobre l'accés a Pagos GV, consulte el Manual d'usuari - Pagaments Generalitat (enllaç). En cas de dubte o problemes relacionats amb la correcta visualització de la plataforma, amb l'accés mitjançant certificat digital o qualsevol altre motiu, per favor, telefone al 963866000 o al 012.

 

Font: òrgan competent en matèria d'hisenda
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa
Data de creació: gener 2016 
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència