Visualització de contingut web

Consulta Guia de personal

En aquest apartat pot consultar les dades de contacte de totes les persones que treballen en el Generalitat Valenciana i en les entitats del seu sector públic instrumental.

Font: òrgan competent en matèria d'atenció a la ciutadania
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa
Data de creació: octubre 2015 
Fonament: art. 9.3.2.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015)