Cercador d'entitats privades - TEP

Cercador d'Entitats privades - TEP

La normativa en matèria de transparència estableix unes certes obligacions de publicitat activa per a les entitats privades que perceben ajudes o subvencions públiques. Aquestes entitats poden donar compliment d'aquestes obligacions fent pública la informació requerida en la seua seu web, o utilitzant la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades que la Generalitat posa a la seua disposició.

En aquest cercador es pot consultar la informació introduïda per les entitats que han utilitzat TEP com a eina per a complir amb aquestes obligacions.


Data d'alta Entitat privada NIF Tipus d'entitat obligada Any Ajudes / subvencions concedides Import concedit
05/05/2023 ASOC.MUNICIPIOS FORESTALES C.V. - AMUFOR G97807150 Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques 2022 10 195.183,20
13/12/2022 ASOC.MUNICIPIOS FORESTALES C.V. - AMUFOR G97807150 Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques 2021 5 130.962,31
S'estan mostrant els 2 resultats.