Visualització de contingut web

Comissió Tècnica de Coordinació en matèria de Transparència

La Comissió Tècnica de Coordinació en Matèria de Transparència és un òrgan col·legiat compost per representants de totes les unitats de transparència de les conselleries i dels organismes autònoms de la Generalitat, presidida per la persona titular del centre directiu competent en matèria de transparència, amb les següents funcions:

  • Col·laborar amb el centre directiu competent en matèria de transparència en la coordinació interdepartamental de les actuacions necessàries per a complir les obligacions de transparència establides en les disposicions legals i reglamentàries.
  • Participar en l'elaboració de les directrius del Pla Biennal de Transparència.

MEMBRES

REUNIONS

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017