Viatges

Viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana fets pels alts càrrecs en l'exercici de la seua funció. 

 

Visita Fira Fruit Logistic Berlin

Titular: DAVID TORRES GARCIA
Càrrec: Director general de Desenvolupament Rural
Conselleria / Entitat: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Data inicial: 07/02/2023
Data final: 09/02/2023

DESPESES assosiades al viatge

Tipus de despesa Concepte Transport
Cost
Allotjament Estada en hotel a Berlín 556,00 €
Manutenció Diferents tiquets Berlín 83,00 €
Transport Estada en el pàrquing de l'aeroport Otros 28,00 €
Transport Taxi Taxi / VTC 176,00 €
Transport Vols d'anada i volta de Berlín Vuelos 1135,00 €
Registre 0 de 0

Pie cercador Viatges

 

 


Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona els viatges dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2023
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 15.5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 35.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa1111 i dccaa1212 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 3 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional