Obsequis

Obsequis rebuts i entregats per raó del càrrec.

 

GRAVAT CALCOGRÀFIC EDICIÓ NUMERADA

Titular: SONIA TIRADO GONZÁLEZ
Càrrec: Directora general d'Innovació
Conselleria / Entitat: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Data: 20/06/2023
Rebut de: XARXA D'UNIVERSITATS VALENCIANES PER Al FOMENT DE LA RECERCA, EL DESENVOLUPAMENT I LA INNOVACIÓ (RUVID)
Destí / Ús de l'obsequi: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN
Registre 1 de 1

Pie cercador de Obsequis


Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona la publicitat dels obsequis rebuts pels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2023
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 15.2 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i article 35.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa1112 i dccaa1213 de l'índex de transparència DYNTRA