Visualització de contingut web

Cercador agenda

Les agendes institucionals o de treball mostren els actes o reunions de rellevància pública dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat.

 

II FÒRUM EUROPEU D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Titular: JUAN JOSÉ CORTÉS VÉLEZ
Càrrec: director general d’Innovació
Conselleria / Entitat: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Data inicial: 04/10/2023 a las 08:30
Data final: 04/10/2023 a las 17:00
Tema de l'acte: Jornades/Congressos/Seminaris
Província: Alicante/Alacant
Municipi: Alacant/Alicante
Registre 0 de 0

Peu cercador agenda


Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2023
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional