Visualització de contingut web

Cercador agenda

Les agendes institucionals o de treball mostren els actes o reunions de rellevància pública dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat.

 

Comissió de Col·laboració i Coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana

Titular: CAYETANO GARCÍA RAMÍREZ
Càrrec: secretari autonòmic de Presidència
Conselleria / Entitat: Presidència de la Generalitat
Data inicial: 27/09/2023 a las 11:30
Data final: 27/09/2023 a las 12:30
Tema de l'acte: Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)
Tipus d'acte: Acte delegat
Registre 0 de 0

Peu cercador agenda


Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2023
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional