Visualització de contingut web

Catàleg de serveis

En aquest apartat es pot accedir al catàleg de serveis sanitaris, educatius i socials de la Generalitat Valenciana:

Catàleg de serveis

Font: òrgans competents en matèria de serveis sanitaris, educatius i socials
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgines web externes
Data de creació: gener 2016 
Fonament jurídic: art. 14.3.a)  de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 32.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)