Visualització de contingut web

Cartes de serveis

Les cartes de serveis són documents que informen sobre els compromisos de qualitat dels serveis que gestionen i presten les organitzacions públiques en resposta a les necessitats i expectatives de la ciutadania, i a la demanda de transparència en l'activitat pública.

Són un instrument de millora per a donar a conéixer a la ciutadania els compromisos de qualitat en la prestació dels serveis públics, atenent la seua exigència de major transparència i informació, al mateix temps que possibiliten la seua participació en la millora de la qualitat dels serveis públics.

 

Font: òrgan competent en matèria de qualitat de serveis
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa 
Data de creació: octubre 2015 
Fonament jurídic: art. 14.3.a) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022) i l'art. 32.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa317 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 25 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional