Visualització de contingut web

CARPETA DE L'ALT CÀRREC DE LA GENERALITAT

Les persones que accedeixen a un càrrec dins de la Generalitat i del seu sector públic instrumental deuen acatar una serie de preceptes continguts en les normes que regulen la transparència, els conflictes d'interessos, el bon govern i la integritat en l'exercici de les funcions públiques, normes que estableixen un marc de drets i obligacions tant durant l'exercici del càrrec com al cessament.

Amb l'objectiu de facilitar el compliment d'aquestes normes s'ha dissenyat la "Carpeta de l'Alt Càrrec" que pretén ser una guia per a les persones que inicien la seua activitat en un lloc de responsabilitat dins de l'Administració de la Generalitat.

Data de creació: abril 2020

Data d'actualització: juliol 2021

Fonament: acció 4.1.49 del I Plan biennal de transparència 2019-2021