Visualització de contingut web

Cercador de Subvencions

Cercador de subvencions

El cercador permet recuperar informació sobre les ajudes i subvencions concedides per la Generalitat des de l'1 de gener de 2015 a les persones jurídiques (empreses, associacions, fundacions, administracions públiques i autònoms) i, des de l'1 de gener de 2016, també les concedides a les persones físiques. Les dades publicades provenen de la Intervenció de la Generalitat. Per conèixer les subvencions concedides anteriorment consulteu l'històric. També podeu consultar el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS). Consulte la pàgina sobre subvencions a partits polítics.

Trobareu més informació en el document Ajuda a la cerca.

DADES DEL BENEFICIARI
DADES DE LA CONCESSIÓ
Dades del finançament
Tipus de finançament
DADES DEL CONCEDENT
Última data d'actualització de les dades: 13/08/2022
Tots els camps són opcionals
cargando datos

Pie buscador subvenciones

Font: sistema d'informació dependent de la Intervenció General de la Generalitat
Data d'actualització del text: febrer 2020  
Periodicitat: mensual (dia 10 de cada mes)
Data de creació: maig 2018 
Fonament jurídic: art. 9.1.e) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 23 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 14 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5212 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 56 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional