Visualització de contingut web

Béns immobles de domini públic

S'entén per béns immobles (o béns arrels) a aquelles propietats que no es poden moure del lloc en el qual estan, com ara terres, locals o habitatges.

Es consideren béns immobles de domini públic, segons el que disposa l'art. 5.2.d de la LPGV, "als immobles titularitat de la Generalitat que es destinen a oficines o serveis administratius de la mateixa o de les entitats que hi depenen, o a situar els seus òrgans estatutaris".

  • En el següent enllaç pots consultar els béns immobles de domini públic agrupats segons l'adscripció a les diferents Conselleries, identificant la seua afectació i el dret existent sobre cada un d'ells:

Descàrrega dades béns immobles de domini públic (format reutilitzable)
(Data d'actualització: novembre de 2016)

  • En el següent enllaç pots consultar els béns immobles dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport:

Descarregar dades béns immobles dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (en format reutilitzable)
(Data d'actualització novembre de 2016)

 

HISTÒRIC:

Vegeu dades béns immobles de domini públic (Data d'actualització: gener de 2016)

 

Font: òrgan competent en matèria de patrimoni
Data de creació: novembre 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: maig 2018