Visualització de contingut web

Avaluació de la transparència

El portal de transparència de la Generalitat Valenciana, GVA Oberta és analitzat periòdicament per les següents entitats o organitzacions no governamentals avaluadores de la transparència a través dels seus respectius índexs:

 

Font: Transparència Internacional Espanya TI-Espanya i Dyntra
Data de creació: setembre 2020
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: febrer 2021
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència