Visualització de contingut web

Alta direcció de programes per a la Gestió de Fons Europeus

La selecció de les persones que vagen a ocupar llocs de direcció de programes se subjectarà als principis de mèrit i capacitat, així com a criteris d'idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i la concurrència tenint en compte els coneixements especialitzats en la gestió de fons europeus, l'experiència professional en funcions directives, així com l'acreditació de competències sobre coordinació d'equips de treball, a més dels coneixements específics corresponents a les matèries objecte del programa. Les designacions de personal de direcció de programes es formalitzaran mitjançant contractes laborals d'alta direcció.

CSV

Titular Conselleria Nomenament Fitxa
Bort Camps, Pilar Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública 02/08/2022

Resolució

Vegeu fitxa directiu
Guijarro Silvestre, Enrique Conselleria de Sanitat 14/03/2022

Resolució

Vegeu fitxa directiu
Ruiz Vela, Miguel Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge 06/03/2024

Resolució

Vegeu fitxa directiu
Alonso-Monasterio Fernández, Mireia Llibertat Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 05/04/2022

Resolució

Vegeu fitxa directiu
Bayarri Roca, Emilio Conselleria de Sanitat 14/03/2022

Resolució

Vegeu fitxa directiu
García-Pozuelo Pascual, Olga Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 05/04/2022

Resolució

Vegeu fitxa directiu
Trigo de la Cuadra, Miguel Presidència de la Generalitat 02/08/2022

Resolució

Vegeu fitxa directiu
Coret Francés, Pablo Antonio Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme 02/03/2023

Resolució

Vegeu fitxa directiu
Marín González, Carolina Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge 30/11/2023

Resolució

Vegeu fitxa directiu
Chanzá Bango, Ignacio Vicente Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge 10/10/2022

Resolució

Vegeu fitxa directiu
Gálvez Balaguer, Raquel Conselleria de Justícia i Interior 02/08/2022

Resolució

Vegeu fitxa directiu
Valero Rello, Esther Turisme Comunitat Valenciana 04/11/2022

Resolució

Vegeu fitxa directiu
Molina Hernández, Alberto José Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública 02/08/2022

Resolució

Vegeu fitxa directiu
Magazzu, Ivano Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació 23/12/2022

Resolució

Vegeu fitxa directiu
Pont Pérez, Rocío Beatriz Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme 27/05/2023

Resolució

Vegeu fitxa directiu
Saliente Soler, Miguel Ángel Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública 02/08/2022

Resolució

Vegeu fitxa directiu

Personal directiu de programes per a la Gestió de Fons Europeus - Enllaços Peu

Texto tabla Directores de programas de Fondos Europeos

Fonament jurídic

La gestió de projectes que es financen amb fons europeus lligats a l'execució del Pla de Recuperació de la Generalitat i de conformitat amb les previsions establides en l'article 13 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, els programes de gestió de fons europeus que acrediten la seua necessitat podran nomenar un director o directora de programa, al qual resultarà d'aplicació el règim previst en la normativa bàsica estatal i en el Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19.

 

 

Font: DOGV i unitats de transparència
Data d'actualització: març 2024
Periodicitat: cada vegada que es formalitze un nou contracte
Data de creació: abril 2022
Fonament: art. 14 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022), art. 28.3 del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió econòmicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a recolzar la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19 (DOGV núm. 9062, de 15.04.2021)