Visualització de contingut web

Aliança per al Govern Obert - OGP

Pla d'Acció 2022-2023

Amb el Pla d'Acció de la Comunitat Valenciana, s'assumeixen una sèrie de compromisos davant l'Aliança per al govern Obert (Open Government Partnership), dels quals s'ha de fer seguiment i retre comptes. Aquest pla d'acció, que parteix d'una aliança amb el Consell Valencià de la Joventut i altres actors, és fruit d'un procés de cocreació amb la societat civil. La Societat Espanyola d'Avaluació de Polítiques Públiques és l'ens independent encarregat de dur a terme l'avaluació del pla d'acció.

Espai de la Comunitat Valenciana en OGP Local

En aquest espai es pot consultar el I Pla d'acció de la Comunitat Valenciana per a l'Aliança per al Govern Obert, els compromisos i el seu seguiment i avaluació.

 

 

Les línies de treball del pla d'acció giren al voltant de:

- Transparència i dret a entendre

- Comunitat oberta

- Innovació i cultura del govern obert

 

Document sobre el pla d'acció (PDF)

Informe inicial d'avaluació del pla d'acció, elaborat per la Societat Espanyola d'Avaluació de Polítiques Públiques (informe) (document)

Procés de cocreació del pla

El procés participatiu va abastar tot el territori de la Comunitat Valenciana i, per a garantir l'accessibilitat a tots els agents implicats, es van habilitar espais virtuals per a reunir-se i realitzar debats. Es va convidar a la ciutadania a fer propostes, aportant-les per correu electrònic fins al 21 de setembre de 2021, amb l'objectiu d'enriquir les línies estratègiques i les possibles actuacions del pla d'acció; aportacions que van ser tingudes en compte pels grups de treball que participaren en el procés de cocreació. 

A més es va obrir un debat en GVA Participa per aportar idees.

Les sessions de treball es van realitzar per tota la Comunitat agrupades per províncies: una sessió explicativa (en línia), i una sessió presencial a València, Castelló de la Plana i Alacant. Posteriorment es va dur a terme una sessió conjunta en línia de devolució de resultats.

Presentació per al codisseny del Pla d'Acció OGP

Resum del procés participatiu (Vídeo)

Entrevista a Antoni Llorente, secretari autonòmic de Participació i Transparència, sobre la incorporació de la Comunitat Valenciana a l'OGP Local (octubre 2022) (Vídeo).

Nota de premsa

Díptic

Documents de la candidatura de la Generalitat per a l'entrada en la OGP Local - Març 2022

- Expression of Interest 2022 (PDF)

- Letter of Support from Government (PDF)

- Letter of Support from Non-Governmental Stakeholders:

- Consell_Valencià_Joventut (PDF)

- Universities (PDF)

- Esquema de políticas de gobierno abierto de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática (PDF)

- Informe sobre l'entrada de la Comunitat Valenciana en el programa local de l'Aliança per al Govern Obert (19.05.2022) (PDF)

Nota de premsa

Díptic

 

 
 
 
Font: Òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: abril 2023
Periodicitat: ---
Data de creació: setembre de 2022