Visualització de contingut web

Aliança per al Govern Obert - OGP

II Pla d'Acció de Govern Obert 2024 – 2027 

Actualment està en elaboració el II Pla d'Acció de Govern Obert. 
La Comunitat Valenciana és membre de l'Aliança per al Govern Obert (OGP Local) des de juliol de 2022 i ja ha finalitzat el seu primer Pla d'Acció 2022-2023.
 
L'elaboració del II Pla inclourà un procés de participació ciutadana. Amb l'objectiu que la ciutadania i les organitzacions de la societat civil formen part de la presa de decisions de l'Administració i que s'involucren en la creació de polítiques públiques en matèria de participació i transparència.
 
Este constarà de 2 trobades presencials i 1 jornada final telemàtica de rendició de comptes, que seguiran la següent lògica: 
  • Trobada participativa presencial 1 (27 de novembre, València), amb l'objectiu de definir la llista de compromisos que conformaran el II Pla d'Acció. 
  • Full de mà - Invitació (PDF) per a inscriure's i participar en la Trobada participativa presencial 1.
  • Document base de contextualització (PDF) amb una sèrie de propostes de compromisos per al futur Pla per a treballar durant la Trobada. 
Les persones, entitats i organitzacions que participen també poden fer arribar les seues pròpies idees i iniciatives a incloure en l'II Pla d'Acció a través d'un formulari.
 
  • Trobada participativa presencial 2 (11 de desembre, València), amb l'objectiu de caracteritzar els compromisos definits.

 

  • Resolució del director general de Transparència i Participació, per la qual s'aproven les línies d'acció estratègica de Transparència, Participació i Qualitat Democràtica 2023/2027 (PDF)
  • Resolució del director general de Transparència i Participació, per la qual s'aprova l'II Pla d'Acció de la Comunitat Valenciana per a l'Aliança de Govern Obert Local 2024/2027 (PDF)

I Pla d'Acció de Govern Obert (2022 - 2023)

Amb el Pla d'Acció de la Comunitat Valenciana, s'assumeixen una sèrie de compromisos davant l'Aliança per al govern Obert (Open Government Partnership), dels quals s'ha de fer seguiment i retre comptes. Aquest pla d'acció, que parteix d'una aliança amb el Consell Valencià de la Joventut i altres actors, és fruit d'un procés de cocreació amb la societat civil. La Societat Espanyola d'Avaluació de Polítiques Públiques és l'ens independent encarregat de dur a terme l'avaluació del pla d'acció.

Espai de la Comunitat Valenciana en OGP Local

En aquest espai es pot consultar el I Pla d'acció de la Comunitat Valenciana per a l'Aliança per al Govern Obert, els compromisos i el seu seguiment i avaluació.

 

 

Les línies de treball del pla d'acció giren al voltant de:

- Transparència i dret a entendre

- Comunitat oberta

- Innovació i cultura del govern obert

 

Seguiment d'execució del Pla d'acció (PDF)

Document sobre el pla d'acció (PDF)

Informe inicial d'avaluació del pla d'acció, elaborat per la Societat Espanyola d'Avaluació de Polítiques Públiques (informe) (document)

Exercici final d'aprenentatge: Informe Resum, Societat Espanyola d'Avaluació de Polítiques Públiques (document pdf en castellà) NOU!
 
Avaluació dels compromisos, Societat Espanyola d'Avaluació de Polítiques Públiques (document pdf en castellà) NOU!
 
 

Procés de cocreació del pla

El procés participatiu va abastar tot el territori de la Comunitat Valenciana i, per a garantir l'accessibilitat a tots els agents implicats, es van habilitar espais virtuals per a reunir-se i realitzar debats. Es va convidar a la ciutadania a fer propostes, aportant-les per correu electrònic fins al 21 de setembre de 2021, amb l'objectiu d'enriquir les línies estratègiques i les possibles actuacions del pla d'acció; aportacions que van ser tingudes en compte pels grups de treball que participaren en el procés de cocreació. 

A més es va obrir un debat en GVA Participa per aportar idees.

Les sessions de treball es van realitzar per tota la Comunitat agrupades per províncies: una sessió explicativa (en línia), i una sessió presencial a València, Castelló de la Plana i Alacant. Posteriorment es va dur a terme una sessió conjunta en línia de devolució de resultats.

Presentació per al codisseny del Pla d'Acció OGP

Resum del procés participatiu (Vídeo)

Entrevista a Antoni Llorente, secretari autonòmic de Participació i Transparència, sobre la incorporació de la Comunitat Valenciana a l'OGP Local (octubre 2022) (Vídeo).

Nota de premsa

Díptic

Documents de la candidatura de la Generalitat per a l'entrada en la OGP Local - Març 2022

- Expression of Interest 2022 (PDF)

- Letter of Support from Government (PDF)

- Letter of Support from Non-Governmental Stakeholders:

- Consell_Valencià_Joventut (PDF)

- Universities (PDF)

- Esquema de políticas de gobierno abierto de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática (PDF)

- Informe sobre l'entrada de la Comunitat Valenciana en el programa local de l'Aliança per al Govern Obert (19.05.2022) (PDF)

Nota de premsa

Díptic

 

 
Font: Òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: abril 2024
Periodicitat: ---
Data de creació: setembre de 2022