Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 18 maig 2021 Dia següent

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

10:00

Reunió

Reunió amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

11:00

Reunió

Reunió amb la vicerectora d'igualtat, diversitat i sostenibilitat de la Universitat de València

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

11:30

Reunió

Reunió amb la Sotssecretària de Justícia, Interior i Administració Pública

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

12:00

Reunió

reunió amb el coordinador de l'Advocacia

València (València)

Director General de Funció Pública

12:30

Reunió

Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de l’Administració de la Generalitat

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

13:30

Reunió

reunió amb l'Interventor Delegat

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

16:30

Reunió

Reunió amb el Consell General de Procuradors d'Espanya

Madrid (Madrid)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

16:30

Reunió

Sessió de treball per a tractar dels Protocols que cal posar en marxa en el marc de l'evolució de la pandèmia en la CV (Videoconferència)

l'Eliana (València)