Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball del les persones que ocupen un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.  Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 
Dia anterior dimarts, 3 octubre 2023 Dia següent

secretari autonòmic d'Educació

08:30

directora general de Formació Professional

08:30

director general d’Ordenació Educativa i Política Lingüística

08:30

conseller d’Educació, Universitats i Ocupació

09:00

director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral

09:00

director general d’Infraestructures Educatives

10:00

director general d’Infraestructures Educatives

11:30

directora general de Formació Professional

12:00

conseller d’Educació, Universitats i Ocupació

12:30

sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

12:30

directora general de Personal Docente

13:00

director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral

13:00

secretaria autonòmica d’Universitats

14:30

directora general de Formació Professional

16:30

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data d'actualització del text: octubre 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional