Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball del les persones que ocupen un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

Dia anterior dimecres, 25 gener 2023 Dia següent

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:00

Reunió

Presentació del model Barnahus (casa de la infància) amb la Direcció General d'Infància i Adolescència

Castelló de la Plana (Castelló)

Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública

10:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assisteix a la sessió ordinària del Ple de les Corts Valencianes

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

19:30

Reunió

Patronat de la Fundació de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

Visita

Visita a Dinamarca delegació autoritats espanyoles en matèria de sanitat

Dinamarca

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional