Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball del les persones que ocupen un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

Dia anterior dimecres, 25 gener 2023 Dia següent

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:30

Reunió

Renaturalització d'espais

València (València)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Visita

Visita el grup d'habitages al barri de Rafalafena de Castelló de la Plana i es reuneix amb els veïns i veïnes.

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

10:00

Presentació

Presentació Pla de Barri de 25 de noviembre (Castelló de la Plana)

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

10:00

Presentació

Presentació Pla de Barri de 25 de noviembre (Castelló de la Plana)

Castelló de la Plana (Castelló)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:30

Visita

visita el barri del Sequiol de Castelló de la Plana.

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

11:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista amb Valencia Plaza

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió telemàtica de seguiment del conveni Xaloc amb la Mancomunitat de la Canal de Navarrés.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

11:30

Presentació

Presentació Pla de Barri del Grau (Castelló de la Plana)

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió telemàtica de seguiment del conveni Xaloc amb l'Ajuntament d'Ademuz.

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

11:30

Presentació

Presentació Pla de Barri del Grau (Castelló de la Plana)

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:30

Reunió

Las Naves

València (València)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:30

Reunió

Es reuneix amb representants del moviment La Vía Campesina.

València (València)

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional