Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball del les persones que ocupen un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

Dia anterior dimecres, 25 gener 2023 Dia següent

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

09:30

Reunió

Reunió amb el president de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la CV

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

10:00

Reunió

Reunió amb el Degà de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

10:00

Reunió

Reunió pilotatge Barnahus

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

10:00

Reunió

Reunió pilotatge Barnahus

Castelló de la Plana (Castelló)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

10:30

Altres

Sessió de control al Consell

València (València)

Director General d'Interior

11:00

Reunió

Reunió amb Victor Agulló i el degà de FCAFE

València (València)

Director Executiu de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE)

11:00

Reunió

Reunió de coordinació de mitjans d'extinció de la Comunitat Valenciana

l'Eliana (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

12:00

Altres

Entrega despatxos a les noves i nous agents de Policia Local

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

12:00

Altres

Entrega despatxos a les noves i nous agents de Policia Local

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

12:00

Reunió

Reunió Oficina Denúncies i Oficina Víctimes del Delicte

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General d'Interior

12:00

Altres

Entrega despatxos a les noves i nous agents de Policia Local

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

12:30

Reunió

Reunió Just@

Castelló de la Plana (Castelló)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

13:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Clausura la Jornada "La Mediació, una solució als conflictes del passat, present i futur"

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada "La Mediación como forma de justicia"

València (València)

Directora de Comunicació de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE)

Reunió

Lliurament de despatxos a la policia local de València

València (València)

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional