Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 26 maig 2021 Dia següent

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:30

Reunió

Reunió amb el DG de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

09:30

Reunió

Reunió amb el SA de Participació i Transparència

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

09:30

Reunió

Reunió amb Sotsdirectora General de Cooperació Internacional

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assistència al Ple de Les Corts.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

11:00

Reunió

Reunió amb la Vicerectora d'Innovació i Transferència

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

11:00

Reunió

Videoconferencia sobre el VI Congres Internacional Transparència

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

11:00

Reunió

Reunió (on line) amb la presidenta de REDS Marta Garcia Haro i Marta Ares Godoy

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

13:00

Reunió

Reunió amb el director general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern.

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

13:00

Reunió

Reunió amb la Consellera

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

13:00

Reunió

Reunió de constitució de la Comissió de seguiment del Conveni amb la UMH

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

13:00

Reunió

Reunió coordinació quinzenal de treball amb la Consellera Rosa Pérez

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

14:00

Reunió

Reunió amb la directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

14:00

Reunió

Reunió amb el DG de Transparència, Atenció a Ciutadania i Bon Govern i el Sotssecretari

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

14:00

Reunió

Reunió con el Secretario Autonómico de Participación y Transparencia y con el Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

14:00

Reunió

Reunió amb el sotsecretari

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar "Actualitat de l'Estratègia Valenciana de Recuperació"

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

18:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració Jornada Dret Foral Valencià

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

20:00

Reunió

Reunió treball preparació vídeo Coopercafé salut (agencia, moderadora i participants del debat)

València (València)