Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 2 juliol 2021 Dia següent

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

08:00

Altres

Seminari

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

08:30

Reunió

Reunió d'agenda

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

08:30

Reunió

Coordinació del Director General amb els/la Sotsdirectores/ora

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació.

Abegondo (A Coruña)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

09:00

Ple del Consell

Reunió Ple del Consell

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Ple del Consell

Assistència a la reunió del Ple del Consell.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:00

Reunió

Reunió Comissió Mixta Pressupostos Participatius

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Sotssecretaria, les Secretaries Autonòmiques i Direccións Generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb Secretaries Autonòmiques, Direccions Generals, Subdireccions Generals, Sotsssecretaria i Cap del Servei de Gestió Econòmica.

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Riba-roja de Túria

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunió telemática de coordinació amb Secretaries Autonòmiques, Direccions Generals, Subdireccions Generals, Sotsssecretaria i Cap del Servei de Gestió Econòmica.

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

09:00

Reunió

Reunió amb el Servei d'Atenció a la Ciutadania

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió d'experts en finançament

València (València)

Director General de Turisme

09:00

Reunió

online: amb empresa de publicitat

Benidorm (Alacant)

Director General d'Administració Local

09:00

Reunió

Reunió ajuntaments de Jérica i Geldo (FEDER i barreres arquitectòniques)

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:00

Reunió

Videoconferència Ajuntament de Cabanes

València (València)

Directora del Gabinet del President

09:00

Reunió

Reunió caps de gabinet

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb la Subsecretaria, Secretaries Autonòmiques, Direccions Generals, Subdireccions Generals, Secretària General i Cap del Servei de Gestió Econòmica.

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

09:00

Reunió

Reunió amb el DG de Coordinació de l'Acció de Govern

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

09:00

Reunió

Reunió en línia de la Comissió Mixta dels Pressupostos Participatius

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Reunió

Reunió Subcomissió mixta Sepe-Labora.

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

09:00

Reunió

Reunió Assajos HLD en Estacions Experimentals.

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:00

Reunió

Reunió de Subsecretaria, Secretàries Autonomicas i totes les direccions generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal amb Subsecretaria, Secretaria General Administrativa i Subdireccions Generals

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb Secretaries Autonòmiques, Sotssecretària, Direccions Generals, Subdireccions Generals, Secretària General i Servei de Gestió Econòmica.

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

09:00

Reunió

Subcomissió Mixta SEPE-LABORA

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb Sotssecretària d'Innovació, Universitats, Ciències i Societat Digital

Alacant (Alacant)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:00

Reunió

Reunió equip Districte Digital

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

09:30

Reunió

Reunió de seguiment amb la Directora General de Pressupostos

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:30

Reunió

Reunió coordinació amb els Serveis de la Sotssecretaria i el Gabinet Tècnic.

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

09:30

Reunió

Reunió amb el Director General d'Administració Electrònica de la Societat de la Informació d'Aragó

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

09:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Direcció General

València (València)

Directora General de Internacionalización

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'administració d'ICEX.

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

09:30

Reunió

Reunió amb la directora del Centre Específic d'Educació a Distància de la CV

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

09:30

Reunió

Reunió de coordinació mensual OSICV

València (València)

Directora General de Pressupostos

09:30

Reunió

Reunió de seguiment amb el Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

10:00

Reunió

Comissió Técnica de Valoració dels Pressupostos Participatius

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

10:00

Reunió

Reunió en la Subdelegació del Govern

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració Aula Turisme FVMP - El Turisme actiu com a experiència sostenible - online

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

10:00

Reunió

Reunió d'Equip de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

10:00

Altres

Participa en els Diàlegs federals: "In varietate concordia. Federalismo y Europa"

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Reunió

Reunió de la Comissió Tècnica de Valoració dels Pressupostos Participatius (Telemàtica)

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Tècnica de Valoració dels Pressupostos Participatius

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

10:00

Roda de premsa

Dades de desocupació

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió tècnica valoració pressupostos participatius

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Tècnica de Valoració- Pressupostos Participatius GV (per Teams)

València (València)

Director General de Ciència i Investigació

10:00

Reunió

Reunió presencial en seu amb la Directora General d'Investigació d'Innovació Científica de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

Alacant (Alacant)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

10:00

Reunió

Reunió del grup de treball "Repensem les EOI"

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Projecte Europeu Interreg SUDOE " REMAS"

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Tècnica de Valoració dels Pressupostos Participatius (Telemàtica)

València (València)

Director General d'Urbanisme

10:00

Reunió

Videoconferència Comissió Informativa d'Urbanisme de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital.

10:00

Reunió

Reunió Comissió Tècnica de Valoració dels Pressupostos Participatius

Alacant (Alacant)

Directora General de Cultura i Patrimoni

10:00

Reunió

Reunió amb representants de Levante-EMV

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

10:00

Reunió

Reunió en línia de la Comissió Tècnica de Valoració dels Pressupostos Participatius

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

1a Jornada de difusió del projecte REMAS sota el títol “La muntanya et crida”.

València (València)

Directora General del Sector Públic i Patrimoni

10:00

Reunió

Comissió Tècnica de Valoració - Pressupostos Participatius GVA

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:00

Reunió

Reunió coordinació de la Secretària Autonòmica d'habitatge i Funció social amb DDGG

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

10:00

Reunió

Cooperativa Transversal - Mostra d'Economia Social i Solidària de Castelló

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

10:00

Reunió

Reunió de coordinación amb el Secretari Autonòmic d'Habirtatge i Funció Social i les Direccions Generals

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:00

Reunió

Reunió amb Vectalia

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

10:00

Reunió

Comissió Tècnica de Valoració - Pressupostos Participatius GVA

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

10:15

Reunió

Reunió de seguiment amb el Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

10:15

Visita

Visita inci d'obra CEIP Virgen Pobre de Xaló

Xaló (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

10:30

Conferència

Converses federals "In varietate concordia". Federalisme i Europa

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió General d'Educació

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

10:30

Reunió

Reunió amb la directora general d'Ocupació i Formació

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:30

Acte commemoratiu

Acte “Converses Federals, In varietate concordia. Federalisme i Europa”

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

10:30

Reunió

Associació de Veïns i Veïnes de Benimàmet

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

10:30

Reunió

Reunió Bilateral CC.AA. i Ministeri CCD-COVID 19

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

10:45

Reunió

Constitució comissió Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i Ambaixada de França

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

10:45

Reunió

H. Conseller d'Educació, Cultura i Esport, Ambaixada de França, DGPLGM

València (València)

President

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Presideix l'obertura de la jornada Converses Federals'in varietate concórdia.Federalisme i Europa'

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Converses Federals

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

11:00

Altres

Assisteix a les "Converses federals". Federalisme i Europa.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

11:00

Altres

Assiteix a l'Acte Converses Federals "in varietate concordia" Federalisme i Europa

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Converses federals: In varietate concordia. Federalisme i Europa

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

11:00

Reunió

Comissió Gestora del Fons Valencia de Resilència

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

11:00

Reunió

Reunió arquebisbat Castelló s/Ruta del Greal

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

11:00

Reunió

Reunió coordinació Direcció General de Funció Pública

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Comissió de Gestió del Fons Valencià de Resiliència

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

11:00

Reunió

Reunió amb la directora general de l'Agenda Valenciana d'Antidespoblament

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:00

Visita

Visita a l'IES Vermellar

l'Olleria (València)

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

11:00

Roda de premsa

Roda de premsa festival Sagunt a escena

Sagunt (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

11:00

Reunió

Videoconferència amb el Col·legi d'Advocats de Castelló sobre JUSTIPROP

València (València)

Director General de Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió amb la Directora General de la PAC

València (València)

Director General de Turisme

11:00

Reunió

Amb el DG de l'aigua i la presidenta mancomunitats Taibilla.

Alacant (Alacant)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Converses Federals In varietate concordia Federalime i Europa

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

11:00

Reunió

Reunió amb promotor musical

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

11:00

Reunió

Reunió DG PAC - DG Transició Ecològica

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

11:00

Acte commemoratiu

Acte “Converses Federals, In varietate concordia. Federalisme i Europa”

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

11:00

Reunió

Reunió telemàtica amb les coordinadores d'atenció primerenca

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Gestora del Fons Valencià de Resiléncia

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:00

Reunió

Reunió de coordinació FGV i AVSF

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

11:15

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

11:30

Reunió

Reunió amb la comisaria en cap del Cos Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Multilateral d'Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per videoconferència

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Multilateral d'Habitatge (Telemàtica)

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Multilateral d'Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per videoconferència

València (València)

Directora General de Internacionalización

11:30

Reunió

Reunió Brexit Comunitat Valenciana.

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

11:30

Reunió

Reunió amb el Grup de Societat Civil d'Alacant.

Alacant (Alacant)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

11:30

Altres

Comissió multilateral d'habitatge

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

11:45

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència Jornada Nova Bauhaus

Madrid (Madrid)

President

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participa en el XII Congrés de CCOO-PV

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:00

Reunió

Reunió amb el sotssecretari de la Conselleria.

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

12:00

Roda de premsa

Roda de Premsa

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

12:00

Reunió

Reunió amb Gabinet, SDG Règimen Econòmic i SDG Centres Docents

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

12:00

Reunió

Reunió amb Secretari d'Estat de Medi Ambient sobre Agents Forestals Mediambientals i personal extinció incendis forestals

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital.

12:00

Reunió

Reunió amb l'assessor del S. a. Innovació, S.A. OO.PP., i D.G. OO.PP.

Alacant (Alacant)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

12:00

Reunió

CURS UJI. GESTIÓ PÚBLICA I OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE- on line

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

12:00

Reunió

Reunió Ajuntament de Ráfol de Salem

Ráfol de Salem (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

12:00

Reunió

Just@

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

12:00

Reunió

Reunió amb la DG de Emprenedoria i Cooperativisme.

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

12:00

Mesa

Modera la taula sobre Federalisme i participació multinivell per a afrontar els desafiaments d'Europa

València (València)

Directora General del Sector Públic i Patrimoni

12:00

Reunió

Reunió Temes Patrimoni

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

12:00

Reunió

Generadors d'Ocupació - LABORA - Mondragón

València (València)

Directora General d'Innovació

12:00

Presentació

Obertura Acte de Presentació Biofresh Tech

Paterna (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació en la Jornada Nova Bauhaus Europea

Madrid (Madrid)

Director General de Valenciana d'Aprofitaments Energètics de Residus (VAERSA)

12:00

Reunió

Reunió amb el Gerent de l'EPSAR

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:30

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de Villar del Arzobispo

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

12:30

Reunió

Reunió amb la secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

12:30

Reunió

Coordinació amb S. A. Planificació i Organització del sistema, D.G. Infraestructures dels S. S., D.G. Ivafiq dels S. S

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

12:30

Reunió

Director de la Territorial de Castelló Edelmiro

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:30

Reunió

Reunió amb l'ajuntament d'Alacant

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Cloenda de la Jornada sobre viticultura ecològica a la comarca d'Utiel-Requena. Webinar.

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

13:00

Reunió

Reunió coordinació serveis de comunicació

l'Eliana (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

13:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar “La vitivinicultura ecològica: una aposta clara per la Denominació d'Origen Utiel - Requena”

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

13:00

Reunió

alcaldessa i regidora d'Educació de Moncada

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

13:00

Altres

Audiència amb l'Ambaixador de França

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

13:00

Reunió

Reunió amb SDG Règimen Econòmic i Servicio Nóminas

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

13:00

Reunió

videoconferència amb la DG Institut Valencia de les Dones

l'Olleria (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

13:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional i l'Alcaldessa i la Regidora d'Educació de Moncada

València (València)

Director General d'Urbanisme

13:00

Reunió

Videoconferència Ajuntament de Fortaleny

València (València)

Director General de Turisme

13:15

Cloenda

Online: Aula de Turisme de la FVMP

Benidorm (Alacant)

President

13:20

Recepció/Audiència Oficial

Rep en audiencia a l'ambaixador de França a Espanya, Jean-Michel Casa

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

13:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Clausura XI Convenció de Dirigents COCEMFE CV - online

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

13:30

Reunió

Reunió Ajuntament d'Otos

Otos (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

13:30

Reunió

Reunió amb la Degana de l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Advocats de València

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

14:00

Dinar/Sopar de Treball

Trobada col·laboradors i col·laboradores del Calendari dels Brillants

Ondara (Alacant)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

14:00

Reunió

Reunió amb la Cambra de Comerç d'Alcoi

Alcoi (Alacant)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

14:30

Altres

Recepció del President de les Corts a ponents jornades federalistes.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

15:00

Altres

Seminari en Moraira

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

15:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Seminari d'Estiu de la Vicepresidencia i C.d'Igualtat i Polítiques Inclusius a Moraira-Teulada.

Teulada (Alacant)

Directora General de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària/ IVASS

15:00

Altres

Seminari

Alacant (Alacant)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

15:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell dirección Conselleria, seminari d'estiu

Teulada (Alacant)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

15:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Seminari d'estiu de la VICIPI

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

16:00

Altres

Seminari estiu Alts Càrrecs de la Conselleria d'Igualdat i Polítiques Inclusives

Teulada (Alacant)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

17:00

Altres

Assisteix a l'Acte 80é aniversàri del Manifest de Ventotene. Organitzat per la Unió d'Europeístes i Federalistes.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

19:00

Inauguració

Acte Lliurament Premis de les Convocatòries d'Investigació Projecte Fi de Carrera i Fotografia i Inauguració Exposició de la XV **BEAU

Valladolid (Valladolid)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

19:00

Altres

Concert de percussió de l'Alumnat del Conservatori Superior de Música de València

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

19:00

Inauguració

XV Biennal Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme. Espanya Buida, Espanya Plena.

Valladolid (Valladolid)

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

20:00

Inauguració

Assistència a la inauguració de la 4a edició de Polirítmia

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

22:00

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

Festival Polirritmia

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Consell de Direcció de la Conselleria

Seminari d'estiu de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Teulada (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

Consell de Direcció de la Conselleria

Seminari d'estiu de la Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Teulada (Alacant)

Director General d'Esport

Altres

Encontre de la seleccio valenciana de pilota amb la selecció d'euskadi

Oiartzun (Guipúzcoa)

Directora General de Persones Majors

Consell de Direcció de la Conselleria

Seminari d'estiu de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives

Teulada (Alacant)