Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 6 maig 2021 Dia següent

Director General d'Urbanisme

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Direcció EVha

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell telemàtic EVHA

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

08:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de l'EVHA

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:30

Reunió

Reunió Grup Luján

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:00

Altres

Seguiment de les obres de construcción de la passarel·la de ciclovianants CR-400 sobre la V-30 entre La Torre i Sant Marcel·lí

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:00

Visita

Seguiment de les obres de contrucció de la passarel.la ciclepeatonal CR-400 sobre la V-30

València (València)

Directora Gerent de Ferrocarrils de la Generalitat

10:00

Reunió

Ajuntament Torrent

Torrent (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

11:00

Reunió

Videoconferència CONNEXT SL

València (València)

Director General d'Urbanisme

11:00

Reunió

Videoconferència CONNEXT SL

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:30

Reunió

Reunió amb D.G. Innovació Educativa

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

12:00

Reunió

Reunió Equip redactor PAT VEGA BAIXA

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

12:00

Reunió

Reunió amb empresa de consultoria. Videoconferència

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:30

Cloenda

Assistència a la cloenda de l'assemblea general de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), acte presidit per S.M. el Rei

Castelló de la Plana (Castelló)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subsecretaris

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:00

Reunió

Reunió interna amb tècnics de la D.G

València (València)

Director General d'Urbanisme

16:30

Reunió

Videoconferència SAREB

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

20:00

Inauguració

Inauguración de l'exposició de Josep Bou, ATREZZO

Altea (Alacant)