Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 6 maig 2021 Dia següent

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:00

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de direcció de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Direcció de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Consell de dirección EVha

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació.

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Direcció de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl

València (València)

Director General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Direcció EVha

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Corts

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Presentació

Presentació ajudes al lloguer

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

10:00

Presentació

Presentació de les Ajudes al Lloguer 2021

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:00

Presentació

Presentació de les Ajudes al Lloguer 2021

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

11:00

Reunió

Reunió amb el director general d'Administració Local.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Secretaria Autonòmica de Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Secretaria Autonòmica de Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

12:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Secretaria Autonòmica de Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Secretaria Autonòmica de Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de Sotsecretaries i Secretaries Autonòmiques (Consellet)

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió Comissió Secretaris Autonòmics i Subssecretaris

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:00

Reunió

Reunió ordinària de la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries.

València (València)

Director General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Asamblea General de la Sección Comunitat Valenciana de AVS

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

14:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Jurat del concurs de projecte edifici pilot d'habitatge públic sostenible a Alcoi

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

16:00

Presentació

Ponència telemàtica: Taller postgrau de polítiques d'habitatge

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

16:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Pilar de la Horadada

Pilar de la Horadada (Alacant)