Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 19 maig 2021 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:00

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:00

Reunió

Reunió amb la Vicerectora de Cultura de la Universitat de València

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Sessió de constitució de la comissió mixta de seguiment i control de la càtedra de nova transició verda 2021 amb la UMH.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:15

Firma de conveni

Signatura del conveni marc amb la Rectora de la Universitat Jaume I per a la creació de la Càtedra d'Arquitectura Circular

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

10:15

Firma de conveni

Signatura del conveni marc amb la Rectora de la Universitat Jaume I per a la creació de la Càtedra d'Arquitectura Circular

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

10:15

Firma de conveni

Signatura del conveni marc amb la Rectora de la Universitat Jaume I per a la creació de la Càtedra d'Arquitectura Circular

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:30

Reunió

Reunió telemática amb el director general de Coordinació de l'Acció del Govern i amb el director general de l'IVAJ

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

11:30

Reunió

Reunió Comissió Multilateral Habitatge

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

11:30

Reunió

Reunió Comissió Multilateral.

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Multilateral d'habitatge

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

11:30

Reunió

Reunió Comissió Multilateral

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Reunió

Reunió telemàtica amb l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Corts

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

13:00

Reunió

Reunió de planificació de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

13:00

Reunió

Reunió coordinació de la Secretària Autonòmica d'habitatge i Funció social amb DDGG

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

14:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Jurat del concurs de projecte pilot d'habitatge públic sostenible a Alcoi

València (València)