Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 17 juny 2022 Dia següent

Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública

08:45

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Patronat de la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

08:45

Altres

Aceptació càrrec Patró Fundació FCVRE

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

08:45

Reunió

Reunió del Patronat de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

08:45

Altres

Reunió del Patronat de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

08:45

Reunió

Assistència a la reunió del Patronato FVCRE 2º semestre 2021.

Alacant (Alacant)

Sotssecretari de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

08:45

Altres

Reunió del segon Patronat de la FCVRE de 2021

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:45

Altres

Reunió del Patronat de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea.

València (València)

President

09:00

Ple del Consell

Presideix el Ple del Consell

València (València)

Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic.

09:00

Ple del Consell

Reunió del Consell

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Ple del Consell

Assistència a la reunió del Ple del Consell.

València (València)

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell.

València (València)

Consellera d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:00

Altres

Ple del Consell

València (València)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell.

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

09:00

Reunió

Reunió coordinació emergències (Videoconferència)

l'Eliana (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Sotssecretaria, les Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:00

Reunió

Despatxe assumptes Model Econòmic

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Sotssecretaria, les Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Telemàtica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

09:00

Reunió

Reunió d'agenda

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:00

Reunió

Reunió Portal Agrari. Videoconferència

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Reunió

Patronat Fundació C.V.- Regió Europea

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

Reunió online amb la Fundación Innovación Bankinter

València (València)

Director General de Transició Ecològica

09:00

Reunió

Reunió Full de ruta per a model energètic sostenible de la CV amb prospectiva 2050

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

09:00

Reunió

Reunió de coordinació de la dirección general

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

09:00

Reunió

VideoconferÈncia amb SERUNION

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:00

Reunió

Reunió RENOMAR

València (València)

Directora del Gabinet del President

09:00

Reunió

Reunió caps de gabinets

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Presentació de resultats del Projecte CiuDATÀ

València (València)

Directora General de Personal Docent

09:00

Reunió

Reunió amb la DG de Professorat i Personal de Centres Públics de la Generalitat de Catalunya i la DG de Personal Docent de les Illes Balears

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

09:00

Reunió

Reunió Portal Agrari

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:00

Reunió

Reunió setmanal de coordinació de la Sotssecretària, les Secretaries Autonòmiques i les seues respectives Direccions Generals.

València (València)

Directora General d'Industria, Energia i Mines

09:00

Reunió

Renomar

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:00

Reunió

Reunió telemàtica de coordinació amb les Secretaries Autonòmiques, Direccions Generals i la Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:00

Reunió

Reunió Equip Districte Digital CV

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

09:00

Reunió

Renomar

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Reunió de coordinació de la D.G. d'Infraestructures de Serveis Socials

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

09:30

Reunió

Comissió de Seguiment del Curs Escolar 2021-2022

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

09:30

Altres

Reunió del primer Patronat de la FCVRE de 2022

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:30

Reunió

Reunió coordinació amb els Serveis de la Sotssecretaria i el Gabinet Tècnic.

València (València)

Director General de Turisme

09:30

Visita

Acte de simulacre d'emergència a la Platja Centre de La Vila Joiosa

la Vila Joiosa (Alacant)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

09:30

Reunió

Reunió Coordinació DGISS

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

09:30

Reunió

Reunió amb l'ajuntament de Benifaió

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

09:30

Visita

Visita a l'Oficina Liquidadora de La Vila Joiosa

la Vila Joiosa (Alacant)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Sectorial preparatòria del Ple de la Conferència Sectorial d'Administració de Justícia

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

09:30

Reunió

Reunió Subdirectora

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:30

Reunió

Reunió d'Equip de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

09:30

Reunió

Comissió Mixta UMH: Càtedra bretxa digital i bon us de les TIC

Alacant (Alacant)

Director Adjunt de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:30

Altres

Assistència II Fòrum Ciutats i Turisme Sostenible 5.0, Districte Digital Alacant

Alacant (Alacant)

Director de l'Institut Valencià d'Estadística (IVE)

09:30

Reunió

Reunió amb el delegat sindical UGT-PV

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

09:45

Reunió

Assistència a la reunió del Patronato FVCRE 1º semestre 2022.

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

10:00

Reunió

Comissió coordinació IVASPE

Cheste (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Reunió

Coordinador Nacional de la 20a Conferència Triennal ICOM-CC

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Reunió

Unió Sindical de Inspectores i inspectors d'Educació de la Comunitat Valenciana (USIE)

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

10:00

Reunió

Reunió d'equip de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

10:00

Reunió

Reunió amb el Director General d'Urbanisme i la Directora General de Política Territorial i Paisatge

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

10:00

Reunió

Reunió amb l'Associació de Corredors d'Assegurances de la Comunitat Valenciana.

València (València)

Director General d'Urbanisme

10:00

Reunió

Reunió secretària autonòmica Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

10:00

Reunió

Reunió amb Sotsdirectors objectius semestre.

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència de coordinació del personal de la FCVRE a Brussel·les

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

40a Jornada informativa per a persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada "La Política d'Intel·ligència Artificial a la UE, un pilar per a la Modernització de l'Economia Valenciana"

Alacant (Alacant)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:00

Reunió

Reunió d'equip de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

10:00

Reunió

Subsecretari

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

10:00

Visita

Visita a l´Agrupació de zona de Sueca

Sueca (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

10:00

Reunió

Reunió Col·legi Oficial Psicologia Comunitat Valenciana

València (València)

Gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la CV (EPSAR)

10:00

Altres

Llevante (Intervenció en Fòrum)

València (València)

President

10:15

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

Recibe el 'pomell de flors' del Corpus

València (València)

President

10:30

Reunió

Manté una reunió amb els presidents de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana i del Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, per a analitzar la situació generada per la crisi amb Algèria

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

10:30

Reunió

Reunió amb Sotssecretaria

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

10:30

Reunió

Reunió amb entitats agràries.

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

10:30

Visita

Visita a l'Oficina de Suport de Campanya IRPF

Chelva (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

10:30

Reunió

Reunió de coordinació de la D.G. de l'Institut Valencia de Serveis Socials (IVASS)

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:30

Reunió

Estratègia Nacional de Seguretat alimentària i nutrició

Madrid (Madrid)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

10:30

Reunió

Reunió amb la Consellera

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

10:30

Reunió

Reunió amb la Consellera

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

10:30

Reunió

Reunió de treball amb la Secretària General Administrativa i Caps de Servei de la Consellleria

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

10:30

Reunió

Reunió amb la Consellera, AVA-Asaja i LA UNIÓ

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

10:30

Visita

Visita oficina de suport a la campanya de l'IRPF.

Chelva (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

10:30

Reunió

Comunitat Regants Altea la Vella

València (València)

Director General d'Urbanisme

10:30

Reunió

Reunió Associació Salvem Torreta Pirata Godella

València (València)

Director d'Intel·ligència Turistica

10:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista medio de comunicación

Benidorm (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:30

Reunió

Broseta

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

11:00

Reunió

Reunió amb AVIA

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

11:00

Reunió

Reunió Coordinació incendis forestals

l'Eliana (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

11:00

Visita

Visita a l'Oficina de Suport a la Campanya de l'IRPF a Xelva

la Font de la Figuera (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Coodinació de Polítiques de Canvi Climàtic

València (València)

Director General de Ciència i Investigació

11:00

Reunió

Reunió ordinària Comissió Coordinació Polítiques Canvi Climàtic, videoconferència.

Alacant (Alacant)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

11:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Direcció General

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic.

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:00

Reunió

Reunió amb l'empresa INDRA

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic

València (València)

Director General de Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió convocatòria ordinària de la Comissió de Coordinació de Politiques de Canvi Climàtic

València (València)

Director General de Turisme

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Online: Comissió Coordinació Canvi Climatic

Benidorm (Alacant)

Director General d'Economia Sostenible

11:00

Reunió

Reunió ordinària de la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic. Telemàtica.

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

11:00

Reunió

Reunió S.A. Coordinació IVASS

València (València)

Director General d'Interior

11:00

Reunió

Reunió de coordinació Incendis Forestals

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

11:00

Reunió

Reunió Planificació Setmanal Subdireccions

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió ordinària de la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic

València (València)

Directora General d'Industria, Energia i Mines

11:00

Reunió

Reunió Ordinària Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic.

València (València)

Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

11:00

Roda de premsa

Cinema Jove

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

11:30

Reunió

el subdirector general de Coordinació i normalització de Processos en Educació i cap de Servei de Relacions Institucionals

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:30

Reunió

Despatxe assumptes Espais Econòmics Empresarials

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Comissió Mixta Conveni Investigació FISABIO/UV

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

11:30

Reunió

reunió Xarxa Jove Municipis de la Marina Baixa

Finestrat (Alacant)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

11:30

Reunió

Reunió amb AVA-Asaja i la Junta de Regants de l'Albufera

València (València)

Director General d'Urbanisme

11:30

Reunió

Videoconferència NTT DATA

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

11:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista a la TV Comarcal-Canals

Canals (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

11:30

Reunió

Reunió amb la DG de Personal Docent

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

11:30

Reunió

Sub comissió SEPE-LABORA

València (València)

Director d'Intel·ligència Turistica

11:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Asamblea General de Hosbec

Benidorm (Alacant)

President

12:00

Recepció/Audiència Oficial

Rep en audiència el president de BP España, Andrés Guevara. A l'acte també assisteix la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró

València (València)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Reunió

Reunió amb el gabinet de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Biocllimàtica i el director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona.

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

12:00

Roda de premsa

Roda de Premsa

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

12:00

Reunió

Reunió de Seguiment de l'Entidad Valenciana d'Habitatge i Sòl

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:00

Reunió

Reunió coordinació setmanal Secretaria Autonòmica

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

12:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Secretaría Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

12:00

Reunió

Reunió amb el Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i el seu Gabinet.

València (València)

Director General de Funció Pública

12:00

Reunió

Comissió de Seguiment de l’Acord de la Mesa General de Negociació del personal funcionari

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

12:00

Altres

Assemblea General ordinària de Cooperatives Agro-Alimentàries

l'Alcúdia (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

12:00

Lliurament de Premis

Lliurament de premis Manuel Castillo - Rectorat Universitat de València.

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

12:00

Reunió

Coordinació de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

12:00

Visita

Visita a l'Oficina Liquidadora de Novelda

Novelda (Alacant)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment de l’Acord de la Mesa General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat (MGN I)

València (València)

Directora General de Personal Docent

12:00

Mesa

Mesa General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat (MGN I)

València (València)

Directora General de Persones Majors

12:00

Altres

Acte d'homenatge a les Persones Majors comarca del Camp de Morvedre

Segorbe (Castelló)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral / Directora General INVASSAT

12:00

Altres

Comissió de Seguiment de l'Acord de la Mesa General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat (MGN I)

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

12:00

Reunió

Secretària Autonòmica

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

12:00

Reunió

Reunió de seguiment de l'Entidad Valenciana d'Habitatge i Sòl

València (València)

Directora General d'Innovació

12:00

Reunió

Reunió en línia de Coordinació Innovació amb el Ministeri de Ciència i Innovació

Alacant (Alacant)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Visita

Visita instal.lacions Stadler

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Seguiment de l'Acord de la Mesa General de Negociació I

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic.

12:15

Reunió

Reunió Ambaixada en París

París

Director General de Desenvolupament Rural

12:15

Cloenda

AGO Federació Cooperatives Agroalimentàries de la C.V.

l'Alcúdia (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:30

Inauguració

Inauguració FIMI SUMMER a Fira València

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

12:30

Reunió

Reunió de cooridinació de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:30

Altres

Assemblea General HOSBEC

Benidorm (Alacant)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:30

Reunió

Reunió trilateral amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i la Comissió Europea P.O. FSE 21-27

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

12:30

Acte commemoratiu

Actes corporatius amb motiu de la jura de nous col·legiats de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de València

València (València)

Director General de Ciència i Investigació

12:30

Reunió

Reunió amb el coordinador dels Plans Complementaris Materials, presencial.

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de seguiment conveni Xaloc Ajuntament de Llíria.

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

12:30

Reunió

Reunió amb Iberdrola

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

12:30

Reunió

Fesord

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

12:30

Reunió

Coordinació S.A. Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

12:30

Reunió

Reunió amb l'ajuntament d'Alzira

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

13:00

Jornades/Congressos/Seminaris

La Intel·ligència Artificial, un pilar per a la modernització de l'economia Valenciana

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:00

Reunió

Reunió amb el Sotssecretari i el director general de Prevenció d'Incendis Forestals

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:00

Reunió

Reunió amb la Secretària Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica i el Director General de Prevenció d'Incendis Forestals.

València (València)

Director General de Turisme

13:00

Altres

Asamblea General HOSBEC

Benidorm (Alacant)

Director General d'Urbanisme

13:00

Reunió

Reunió UPV preparació II Congrés Urbanisme Productiu

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

13:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Direcció General.

València (València)

Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

13:00

Reunió

Reunió amb familia Vicent Andrés Estellés

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

13:00

Reunió

DG Aerocas i Cdti

València (València)

Consellera d'Educació, Cultura i Esport

13:30

Recepció/Audiència Oficial

Reunió amb representants de COVAPA.

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:45

Cloenda

Cloenda Assemblea General Ordinària de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana.

l'Alcúdia (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

14:00

Reunió

Amb DG d'Avanç de la Societat Digital

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

14:00

Cloenda

AGO Federació Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana

l'Alcúdia (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital.

14:00

Reunió

Reunió amb el D.G. IVF.

Alacant (Alacant)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

14:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornades Nacionals d'Ajudes Directes VALÈNCIA

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

14:30

Reunió

Reunió amb la directora de l'Institut Valencià de l'Edificació -.IVE

València (València)

Director General d'Esport

17:00

Altres

Final circuit sub 23 de raspall femení

Sueca (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

17:30

Presentació

assistència a presentació Pla Jove de Teulada

Teulada (Alacant)

Directora General d'Assistència Sanitària

17:30

Altres

Berenar d'estiu ASIEM

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

19:00

Acte commemoratiu

Centenari Rural Sant Vicent Ferrer de Benaguasil, Coop. V.

Benaguasil (València)

Consellera d'Educació, Cultura i Esport

19:00

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

Fira de Fires.

Oliva (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

19:00

Lliurament de Premis

Gala d l'Sport "Yosoynoticia 2022"

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

19:00

Acte commemoratiu

Centenari de la Rural Sant Vicent Ferrer de Benaguasil, Coop.V

Benaguasil (València)

Director General d'Esport

19:00

Altres

Gala de l'Esport i Premis YOSOYNOTICIA 2022

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

19:00

Altres

Acte acadèmic de graduació alumnat del Conservatori Superior de Música de València

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

19:00

Altres

Padrina Promoció Camins

València (València)

Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública

20:30

Altres

Associació Missatgers de la Paz, 60 anys junts, sopar solidari

Algemesí (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

20:30

Altres

Assisteix al XLII Sopar de Germanor del Col·legi d'Administradors de Finques de València

Catarroja (València)

Directora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)

Viatge

Visita a la exposició d'art contemporani documenta

Kassel