Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 19 maig 2021 Dia següent

Director General de Turisme

08:00

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

Assistència FITUR 2021

Madrid (Madrid)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

08:30

Reunió

Despatxe assumptes Comissionat de Presidència per a la coordinació de subministraments enfront del Covid-19

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Director General d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructures

08:30

Reunió

Reunió per a la coordinació de subministraments enfront del COVID-19

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació.

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

08:30

Reunió

Citesan

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:00

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

09:00

Reunió

reunió coordinació aplicacions IVAJ

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

09:00

Reunió

Reunió de coordinació de la direcció general

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

09:00

Visita

Visita a la OCA d'Alzira i reunió amb els Directors de les Oficines Comarcals Agraries de Alzira, Carlet, Aldaia, Catarroja i Cullera

Alzira (València)

Director General d'Administració Local

09:00

Conferència

Conferencia Universitat Jaume I, EURO-FUE UJI. Iniciativa urbana europea

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

09:00

Visita

Bioplanta Caudete de las Fuentes

Caudete de las Fuentes (València)

Directora General de Participació Ciutadana

09:00

Reunió

Reunió amb TRAGSATEC - Pressupostos Participatius

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

09:00

Altres

Donació de sang

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:00

Reunió

Reunió amb la Vicerectora de Cultura de la Universitat de València

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Reunió Conveni Únic

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió amb els directors generals de Medi Natural i el de Transició Ecològica

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

09:30

Reunió

Reunió amb la directora general de l'Institut Valencia de les Dones.

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

09:30

Reunió

Reunió amb el SA de Participació i Transparència

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

09:30

Reunió

Reunió de la S.A. de Planificació i organització del Sistema. Conveni únic

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

09:30

Reunió

Reunió per videoconferencia en la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Castelló de la Plana

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

09:30

Reunió

Reunió amb AERTE

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Reunió amb SA Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

09:30

Reunió

Reunió amb els/les directors/es territorials de Castelló, videoconferència

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

09:30

Reunió

Renió amb el director general de l'Institut Valencià d'Investigació, Formació i Qualitat dels Serveis Socials

València (València)

Directora General de Personal Docent

09:30

Reunió

Reunió sobre connexió d'aplicacions informàtiques

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

09:30

Reunió

Reunió videoconferència Pla Vega Renhace amb membres del Consell Asesor.

València (València)

Director Adjunt de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:30

Presentació

Presentació Fòrum Tecnològic Portuari Districte Digital

Alacant (Alacant)

Directora General de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària/ IVASS

09:30

Reunió

Reunió de coordinació d'aplicacions IVASS.

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:00

Presentació

Presentació de la 1ª Edició dels Premis Sergio Pomar Montahud

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple Corts

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Reunió

presidenta del Consell Escolar Valencia

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió Ajuntament Tavernes Valldigna - Diputació de València

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:00

Reunió

Comissió Mixta Malalties Rares

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:00

Presentació

Presentació PREMIS SERGIO POMAR

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

10:00

Reunió

Videoconferència amb els directors territorials, València, Castelló i Alacant i la Cap de Servei de Personal

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comité de Seguiment SUDOE

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

10:00

Presentació

1ª Edició "Premios Sergio Pomar Montahud" - sede FEMEVAL

València (València)

Director General de Transició Ecològica

10:00

Reunió

Constitució de la Comissió Mixta de Seguiment Càtedra Nova de Transició Verda

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

10:00

Presentació

Presentació premis Sergio Pomar

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

10:00

Presentació

PRESENTACIÓ 1ª Edició de los Premis Sergio Pomar Montahud. Seu de FEPEVAL.

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

10:00

Reunió

Comixión Mixta de Malalties Rares de la conselleria

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Sessió de constitució de la comissió mixta de seguiment i control de la càtedra de nova transició verda 2021 amb la UMH.

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:00

Reunió

Reunió amb el president del Jurat Econòmicoadnimistratiu.

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

10:00

Lliurament de Premis

Presentació 1a edició Premis Sergio Pomar Montahud a la iniciativa empresarial i la formació professional

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

10:00

Reunió

Reunió de Coordinació Director General de la Indústria Alimentària MAPA

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

10:00

Reunió

Director gerente Centre Especial d´Ocupació del IVASS

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Fuelling Climate Change

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:15

Firma de conveni

Signatura del conveni marc amb la Rectora de la Universitat Jaume I per a la creació de la Càtedra d'Arquitectura Circular

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

10:15

Firma de conveni

Signatura del conveni marc amb la Rectora de la Universitat Jaume I per a la creació de la Càtedra d'Arquitectura Circular

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

10:15

Firma de conveni

Signatura del conveni marc amb la Rectora de la Universitat Jaume I per a la creació de la Càtedra d'Arquitectura Circular

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

10:30

Reunió

Comissió Delegada de Serveis Socials

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

10:30

Reunió

Reunió Ordinaria Comisió Delegada de Serveis Socials

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

10:30

Reunió

Reunió amb la directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència 2ª i el director general de l'IVAJ

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde de l'Ajuntament d'Alzira

Alzira (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

10:30

Reunió

Videoconferència amb Laboratoris Chiesi

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:30

Reunió

Reunió amb l'empresa SOTHIS

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:30

Reunió

Reunió telemática amb el director general de Coordinació de l'Acció del Govern i amb el director general de l'IVAJ

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

10:30

Reunió

Reunió amb representants de Bonagent

València (València)

Directora General de Internacionalización

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Global CV. Oportunitats de negoci a Algèria.

València (València)

Directora General del Sector Públic i Patrimoni

10:30

Reunió

Reunió en CA90 - Obres pendents

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

10:30

Reunió

Comissió Delegada de Serveis Socials

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Rector AINIA

València (València)

Directora General d'Innovació

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Rector AINIA, Institut tecnològic de l'Alimentació (online)

Alacant (Alacant)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Taula de Mobilitat

València (València)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

10:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista en la SER

Alacant (Alacant)

Directora General de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària/ IVASS

10:30

Reunió

Reunió de coordinació amb la Directora Adjunta Administrativa.

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

10:45

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència al Foro Alicante Información "La nova Llei de Memoria Democràtica"

Alacant (Alacant)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

11:00

Reunió

Reunió amb FEMEVAL

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

11:00

Visita

Centre de Control Biològic de Plagues Agrícoles.

Caudete de las Fuentes (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

11:00

Visita

Centre de Control Biològic de Plagues Agrícoles

Caudete de las Fuentes (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:00

Reunió

Reunió amb l'Autoritat Portuària de València

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

11:00

Reunió

Reunió amb les secretàries autonòmiques d'Economia Sostenible, d'Emergència Climàtica, DD GG i Alcaldes d'Ayora, Jarafuel i Zarra

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió amb el gerent de VAERSA

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

11:00

Reunió

Reunió amb la Direcció General d'Infancia i Adolescencia.

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

11:00

Reunió

reunió amb la DG Coordinació de la Acción del Govern

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

11:00

Reunió

Reunió telemàtica Recircula

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar de dades obertes en Ciències de la Salut: necessitats i utilitat social - Centre d'Investigació Operativa (CIO) - Universitat Miguel Hernández

València (València)

Director General d'Esport

11:00

Reunió

Proposada plataforma Audiovisual Automatitzada Esport - Next Generation

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

11:00

Reunió

Reunió amb la DG de Participació Ciutadana

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

11:00

Reunió

Reunió amb la Directora General d' Acció Comunitaria i Barris inclusius

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

11:00

Reunió

Reunió amb productor teatral

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

11:00

Reunió

Reunió amb el codirector d'Escena Erasmus Universitat de València

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

11:00

Reunió

Consell Rector AINIA

Paterna (València)

Directora General de Participació Ciutadana

11:00

Reunió

Reunió amb el director general de Igualtat en la Diversitat

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

11:00

Inauguració

Inaguració mesa redona sobre dades obertes en la investigació en salut, organitzada per la Universitat Miguel Hernández.

València (València)

Director Adjunt de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

11:00

Reunió

Reunió videoconferència plataforma audiovisual esports (CINFO)

Alacant (Alacant)

Director General de Valenciana d'Aprofitaments Energètics de Residus (VAERSA)

11:00

Reunió

Reunió Secretària Autonòmica Emergencia Climàtica i Transició Ecològica

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

11:30

Reunió

Reunió de la Conferència Sectorial de Seguretat Nacional

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

11:30

Reunió

Reunió informativa del proces dels Pressupostos Participatius de la CV amb els Aplecs

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

11:30

Reunió

Reunió de la Conferència Sectorial de Seguretat Nacional (Videoconferència)

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

11:30

Reunió

Reunió Comissió Multilateral Habitatge

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

11:30

Reunió

Reunió amb l'AMPA de l'IES Sant Vicent Ferrer de València

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

11:30

Reunió

Reunió Comissió Multilateral.

València (València)

Directora General de Personal Docent

11:30

Reunió

Associació Valenciana de Professorat de Dibuix (AVPD)

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

11:30

Mesa Tècnica

Mesa d´Estructures Agràries

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Multilateral d'habitatge

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

11:30

Reunió

Reunió Comissió Multilateral

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:00

Firma de conveni

Firma conveni de col·laboració entre la Generalitat i la Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, per a la realització d'accions en matèria de memòria històrica i democràtica.

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

12:00

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Benirredrà

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

12:00

Reunió

Subdirectora general d'Innovació TEcnològica en els Àmbits d'Educació, Hisenda i Justica i Cap de Servei d'informàtica per a la Gestió Educativa

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

12:00

Reunió

Videoconferència " Espectacles pirotècnics" amb la Directora General de Coordinació de Diàleg Social i PIROVAL

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

12:00

Reunió

Reunió amb SA Innovació i assesors

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

12:00

Reunió

Reunió amb la Vicepresidenta i l'alcaldessa de Benirredrà.

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

12:00

Reunió

Reunió Associacions Memorialistes

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

12:00

Reunió

Reunió sobre Tarifa autonòmica IRPF

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Cloenda de la mesa redona sobre dades obertes en la investigació en salut, organitzada per la Universitat Miguel Hernández

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

12:00

Reunió

Reunió telemática amb PIROVAL i la SA de Salut Pública i Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro.

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

12:00

Reunió

Reunió amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i l'Ajuntament de Benirredrà

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

12:00

Visita

Instal·lacions de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV)

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Virtual "Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència"

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Reunió

Reunió telemàtica amb l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:30

Roda de premsa

Roda de premsa sobre l'aeroport de Castelló a Fitur

Madrid (Madrid)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

12:30

Reunió

Reunió Tercer cicle Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, en l'Ajuntament de València

València (València)

Director General de Centres Docents

12:30

Reunió

Reunió relativa a la Mesa de Nutrició. VIDEOCONFERÈNCIA.

València (València)

Director General d'Esport

12:30

Reunió

Reunió Pilotari Sacha Kruithoff

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

12:30

Reunió

Reunió Aj. Ayora i SA

València (València)

President

12:45

Jornades/Congressos/Seminaris

Assisteix a la sessió del Congrés Confederal d'UGT en la qual participa el president del Govern, Pedro Sánchez

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

12:45

Visita

Visita a la OCA de Gandia i reunió amb els Directors de les Oficines Comarcals Agràries de Xàtiva, Enguera, Castelló de Rugat, Gandia i Ontinyent

Gandia (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

13:00

Altres

Assistix al 43 Congrés Confederal de UGT. Intervenció del President del Govern, Pedro Sánchez.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Corts

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

13:00

Reunió

Reunío Seguiment Contractes

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

13:00

Reunió

Videoconferència amb responsables de policía local de grans municipis amb platges

l'Eliana (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

13:00

Reunió

Reunió de planificació de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

13:00

Reunió

Reunió amb la Vicepresidenta, Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials, Directora General d'Infància i Adolescencia i Amb el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Fórum de Diàleg en l'àmbit de les administracions locals de la Comunitat Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Reunió

Reunió amb el Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

13:00

Reunió

Videoconferència amb representants de la Federació coordinadora de Muixerangues

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

13:00

Reunió

Reunió amb ajuntaments d'Aiora, Jarafuel i Zarra

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

13:00

Reunió

Reunió amb el director general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària i representants de FISABIO

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

13:00

Reunió

Reunió preparació Plans Complementaris MCIN en l'àrea de Ciències Marines amb el Director General de Ciència i Investigació i amb investigador del CSIC

Alacant (Alacant)

Director General de Ciència i Investigació

13:00

Reunió

Reunió preparació Plans Complementaris MCIN en l'àrea de Ciències Marines amb la Secretària Autonòmica d'Universitat i Investigació i amb investigador del CSIC.

Alacant (Alacant)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

13:00

Reunió

Reunió amb la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

13:00

Reunió

Videoconferencia Fórum de Diàleg en l'àmbit de les administracions locals de la CV

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

13:00

Reunió

Reunió amb la Consellera i amb la Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

València (València)

Director General de Transició Ecològica

13:00

Reunió

Reunió amb SA Politica Territorial, SA Emergència Climàtica, DG Industria, D.G. Urbanisme, D.G.Politica Territorial, D.G. Medi Ambient, Assessor SA Economía, Alcalde de Ayora, alcalde de Jarafuel, Alcalde de Zarra i Genia Global Energy Valle Solar Ay

València (València)

Director General d'Administració Local

13:00

Reunió

Fòrum Diáleg. Funció Pública àmbit administracions locals

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

13:00

Reunió

Reunió Seguiment contractes CIPI

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

13:00

Reunió

Reunió amb l'IES Sempere d'Alcoi

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

13:00

Reunió

Reunió amb la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària i representants de la fundació d'investigació sanitària FISABIO

València (València)

Director General d'Urbanisme

13:00

Reunió

Videoconferència Secretàries Autonòmiques d'Economia, Política Territorial, Emergència Climàtica i DD GG i Alcaldes Vall d’Aiora

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

13:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Intervenció del President del Govern, Pedro Sánchez, al 43 Congrès Confederal de l'UGT

València (València)

Directora General de Pressupostos

13:00

Reunió

Fórum de Diàleg en l'àmbit de les administracions locals de la Comunitat Valenciana.

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral / Directora General INVASSAT

13:00

Reunió

Reunió del Fòrum de Diàleg en l'Àmbit de les Administracions Locals de la Comunitat Valenciana per videoconferència

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

13:00

Altres

entrevista: Adaptació i Resiliència a València

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

13:00

Reunió

Reunió coordinació de la Secretària Autonòmica d'habitatge i Funció social amb DDGG

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

13:00

Reunió

Vall Solar Ayora

València (València)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

13:00

Reunió

Reunió amb organització Marató "Trinidad Alfonso"

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

13:10

Reunió

Reunió La Marina de València

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

13:30

Reunió

Reunió informativa amb l'Ajuntament de Ribarroja del Túria

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

14:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Corts

València (València)

Directora General de Personal Docent

14:00

Mesa Sectorial

Mesa Sectorial d'Educació

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

14:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Jurat del concurs de projecte pilot d'habitatge públic sostenible a Alcoi

València (València)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

14:30

Reunió

Reunió amb la Vicepresidenta, Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis socials i amb la Directora General d'Infància i Adolescència

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

14:30

Reunió

Reunió amb la Vicepresidenta, Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat i Directora General d'Infància i Adolescència.

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

15:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió extraordinaria amb la ministra de Drets Socials i Agenda 2030 sobre la crisi en Ceuta i la situación dels menors no acompanyats.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

15:00

Reunió

Reunió amb la Vicepresidenta, Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat, Directora General d'Infància i Adolescencia i Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

15:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva del Palau de Les Arts

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

15:30

Reunió

Reunió amb la directora general de Canvi Climàtic

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

15:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió ejecutiva Palau de les Arts "Reina Sofía"

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

16:00

Reunió

Reunió de la Conferència Sectorial d'Educació, en sessió extraordinària conjunta amb el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

16:00

Reunió

Videoconferència "Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud" que se celebra de forma conjunta amb la Conferencia Sectoral d'Educació

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

43 Congrés Confederal UGT-Congrés Social. Mesa Debat Reconstrucció i Transició Justa.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

16:00

Mesa

Taula de debat de Reconstrucció i Transició Justa de 43 Congrés Confederal UGT

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

16:00

Reunió

Reunió de Coordinació de Secretaris Autonòmics i Sotssecretari

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

16:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Conferencia Sectorial d'Educació

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

16:00

Visita

Visita junt al Secretari d´Estat de Memòria Democràtica al Centre d´Interpretació de l'Escoleta del Fondó (Monòver)

Monòver (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

16:00

Reunió

Reunió de Coordinació dels Secretaris Autonòmics de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

16:00

Reunió

Pla Tecnològic per a Subvencions

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

16:00

Reunió

Reunió coordinació setmanal CIPI.

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Obertura Fòrum Créixer Innovant sobre Turisme Digital (CEEI Elx)

Elx (Alacant)

Directora General d'Assistència Sanitària

16:00

Reunió

Pla tecnològic per a subvencions

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

16:00

Reunió

Iberdrola

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

16:30

Roda de premsa

Roda de premsa sobre els X Premis Vies Verdes a Fitur

Madrid (Madrid)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

16:30

Reunió

Reunió Coordinació dels Secretaris Autonòmics i el Subsecretari.

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

16:30

Reunió

Reunió amb la DG APAP, DG DFSM, DG PM i DG ISS en relació als criteris dels programes de promoció.

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

16:30

Reunió

Reunió amb la D.G. d'Atenció Primària Criteris dels programes de promoció

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

16:30

Reunió

Reunió amb la DG d'Atenció Primària i Autonomia Personal

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

16:30

Reunió

Director general IVAFIQ, directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental, directora general de Persones Majors i director general d´Infraestructures i Serveis Socials

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

17:00

Reunió

Reunió amb la Direcció General de Pressupostos

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar CIUTAT I PROCÉS CONSTITUENT, del “Cicle pensar per a transformar”. Organització Fundació Musol

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

17:00

Reunió

Reunió amb la DG de Pressupostos

València (València)

Directora General de Pressupostos

17:00

Reunió

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

València (València)

Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

17:00

Reunió

Reunió amb representants de la Associació TDAH Morvedre

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

17:15

Presentació

Presentació IV Setmana de Mediació de la Comunitat Valenciana

Castelló de la Plana (Castelló)

President

17:30

Reunió

Manté una reunió amb la vicepresidenta quarta del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera.

València (València)

Director General de Fons Europeus

Altres

Curs “ELS COMPTES ANUALS EN ELS PROGRAMES OPERATIUS 2014-2020”/PLA DE FORMACIÓ PERMANENT 2021

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

Altres

SETMANA DE LA ADMINISTRACIÓ OBERTA (Open Gov week)

València (València)

Director d'Intel·ligència Turistica

Fira comercial

Fitur

Madrid (Madrid)

Director Gerent del Consorci Espacial Valencià (VSC)

Reunió

Reunió Agència Espacial Europea (9:30-10:30)

València (València)