Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 24 maig 2021 Dia següent

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:30

Visita

Seguiment de les obres de desdoblament de carrril de la CV-35

Villar del Arzobispo (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:30

Visita

Seguiment de les obres de desdoblament de carril de la CV-35

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

11:30

Reunió

Reunió amb el Director General d'Urbanisme i els Caps dels Serveis Territorials d'Urbanisme

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:00

Presentació

Presentació de la nova iniciativa de l'ATMV per al pagament digital en Metrobus

Llíria (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Presentació

Presentació de la nova iniciativa de l'ATMV per al pagament digital en Metrobus

Llíria (València)

Director de l'Institut Cartogràfic Valencià

12:00

Presentació

Presentació de 10 publicacions de Recursos Turístics i Estratègies Territorials

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

12:00

Presentació

Presentació de nova iniciativa per al pagament digital en Metrobus

Llíria (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

12:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde de La Font de la Figuera

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:30

Reunió

Reunió interna amb personal de la D.G

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Tècnica de Valoració dels Pressupostos Participatius

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Tècnica de Valoració de Pressupostos Participatius

València (València)

Director General d'Urbanisme

13:30

Reunió

Reunió directora general Agenda Valenciana Antidespoblament

Castelló de la Plana (Castelló)