Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 31 maig 2021 Dia següent

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital.

09:00

Reunió

Reunió telemàtica de coordinació amb els SS.TT. València i Castelló

Alacant (Alacant)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:00

Reunió

Reunió tècnics Moll 5

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació

10:00

Reunió

Reunió telamàtica Coordinació RIS3

Alacant (Alacant)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Videoconferència Consulta Preliminar al Mercat CPI amb FGV

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

11:00

Visita

Visita puerto Alicante

Alacant (Alacant)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital.

11:00

Visita

Visita al Port d'Alacant

Alacant (Alacant)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

11:00

Reunió

Reunió responsables del Port d'Alacant. Consellera Innovació i Director General SPTCV sobre projectes digitalització

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació

12:00

Reunió

Reunió Coordinació DG de Innovació

Alacant (Alacant)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

12:00

Visita

Visita obres Moll 5

Alacant (Alacant)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

12:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista El País

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

16:30

Reunió

Reunió amb REACU per videoconferència.

València (València)