Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 4 maig 2021 Dia següent

Director General de Desenvolupament Rural

09:00

Visita

Visita i reunió amb els Directors de les oficines comarcals agràries de Sogorb, Vila-real i Vall d’Uixó

Segorbe (Castelló)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

09:00

Reunió

Reunió telemática Kliner Profesional

València (València)

Director General de Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió amb del Director de VAERSA

València (València)

Director General de Valenciana d'Aprofitaments Energètics de Residus (VAERSA)

09:30

Reunió

Reunió amb el Director General de Transició Ecològica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

10:00

Reunió

Reunió amb Open Cosmos Europe S.L.

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

10:00

Presentació

Presentació Programa PERTES - Open Cosmos Europe SL

València (València)

Directora Financiera de la Fundació de la CV Centre d'Estudis Ambientals del Mediterràni (CEAM)

10:30

Presentació

Programa GenT: 3 Anys d´Incorporació de Talent al Sistema d´Investigació de la Comunitat Valenciana

Alacant (Alacant)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Valencià de Caça. Videoconferència.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

11:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

11:30

Visita

Visita i reunió amb els Directors de les oficines comarcals agràries de Vall d’Alba, Vinaròs, Sant Mateu, Morella i Llucena

Vall d'Alba (Castelló)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

12:00

Reunió

Videoconferència amb el Director de Relacions Institucionals de Heinekeni director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

12:00

Reunió

Reunió Bic

València (València)

Director General de Transició Ecològica

12:00

Reunió

Reunió Constitució de la Comissió Mixta de Seguiment Cátedra Nova de Transició Verda

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

12:00

Reunió

Videoconferència amb el Director de Relacions Institucionals de Heineken.

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

12:30

Reunió

Cruz Roja Española. Presentació Plan Compensa.

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

14:00

Reunió

Reunió telemática Ajuntament Tuejar

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

15:00

Reunió

Reunió amb els directors generals de Medi Natural, el de Prevenció d'Indencis Forestals i el de Qualitat Ambiental

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

El CEACV en la EU Green Week 2021

València (València)