Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball del les persones que ocupen un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.  Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 
Dia anterior dimecres, 4 octubre 2023 Dia següent

secretària autonòmica d’Economia

08:00

sotssecretari de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

09:00

secretària autonòmica d’Economia

09:00

director general de Patrimoni

09:30

secretària autonòmica d’Economia

11:00

Director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

11:30

secretària autonòmica d’Administració Pública

12:00

consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública

12:00

secretari autonòmic d’Hisenda i Finançament

12:30

secretària autonòmica d’Economia

13:00

director general de Funció Pública

13:00

secretària autonòmica d’Administració Pública

13:00

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data d'actualització del text: octubre 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional