Visualització de contingut web

Agenda

Les agendes institucionals i de treball contenen els actes i reunions dels alts càrrecs del Consell i dels seus organismes autònoms, assenyalant la data i la ubicació. L'agenda dels anteriors governs està disponible per descarregar en fulls de càlcul, per legislatures: IX Legislatura (juny 2015 - juny 2019) (descarregar .xlsx) | X Legislatura (juny 2019 - juliol 2023) (descarregar .xlsx)

Cercador agenda

 
Dia anterior dijous, 18 abril 2024 Dia següent

Directora general de Planificació i Serveis, de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

09:00

Conseller d'Educació, Universitats i Ocupació

10:00

Director general d'Ordenació Educativa i Política Lingüística

10:00

Secretaria autonòmica d'Universitats

10:00

Directora general de Planificació i Serveis, de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

10:30

Director general d'Infraestructures Educatives

10:30

Secretari autonòmic d'Ocupació

12:00

Director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral

12:00

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

12:00

Directora de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV)

12:00

Directora general de Formació Professional

12:00

Director general d'Infraestructures Educatives

12:00

Conseller d'Educació, Universitats i Ocupació

12:00

Director general d'Ocupació i Formació, de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

13:30

Directora general de Personal Docente

13:30

Conseller d'Educació, Universitats i Ocupació

13:30

Director general d'Ocupació i Formació, de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

16:30

Directora general d'Innovació i Inclusió Educativa

16:31

Directora de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV)

19:00

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data d'actualització del text: març 2024
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional