Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 17 maig 2021 Dia següent

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

videoconferència CIDA

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

09:30

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic d'Educació i FP i la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

09:30

Reunió

Conseller d'Educació, Cultura i Esport i directora general d'Innovació Educativa i Orientació

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb SG Règimen Económic, SG Formació Professional i Cap Servei Formació Professional

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:30

Reunió

director general de Centros, directora general de Personal Docent, subdirector general de Coordinació i Normalització de procesos en Educació i subdirector general de Centres Privats, concertats Educatius i financiació

València (València)

Director General de Centres Docents

10:30

Reunió

Reunió amb SAEFP, DG Personal docents, SG de Centres Concertats, SG de Coordinació i Normalització de Processos en Educació i Cap de Servei de Plantilles. Sala de juntes, escala3 .

València (València)

Directora General de Personal Docent

10:30

Reunió

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional, Director General de Centros, Subdirector General de Coordinació i Normalització de Procesos en Educació i Subdirector Heneral de Centres Privats, Concertats Educatius i Financiació

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

11:00

Reunió

Videoconferència amb la Directora General del Llibre i Foment de la Lectura i la Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

11:30

Reunió

Reunió Comissió Seguiment Ajudes Recuperació

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

12:00

Presentació

Presentació dels projectes guanyadors de la convocatòria ACTIVA CULTURA

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

18:30

Reunió

Reunió informativa nous cicles formatius a l'interior de la provincia de Castelló de la Plana. videoconferència

València (València)