Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 13 maig 2021 Dia següent

Director General d'Urbanisme

09:00

Reunió

Videoconferència grup de treball tramitació projectes energíes renovables

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

09:00

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa d'Alcàsser

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

09:15

Reunió

Reunió telemàtica GRUP DE TREBALL DE RENOVABLES (seguiment a la tramitació de projectes d'Energies Renovables).

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

10:00

Reunió

Reunió amb la Sotssecretària de Justicia, Interior i Administració Pública, el Dtor. Gral. d'Urbanisme i representants de la C.E.V.

València (València)

Director General d'Urbanisme

10:00

Reunió

Videoconferència sotssecretària Justícia, Interior i Administració Pública, Cap servei Qualitat i Simplificació Administrativa i CEV

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

10:00

Visita

Visita al Barri de la Coma

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:00

Presentació

Presentació del ferry Eleanor Roosvelt de Baleària

Dénia (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Presentació

Presentació del ferry Eleanor Roosvelt de Baleària

Dénia (Alacant)

Directora General de Ports, Aeroports i Costes

Visita

Presentació ferry "Eleanor Roosevelt" de Baleària

Dénia (Alacant)