Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 21 maig 2021 Dia següent

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Patronat Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

08:30

Reunió

Reunió del Patronat de la FCVRE

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

08:30

Reunió

Patronat Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (Videoconferència)

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

08:30

Reunió

Reunió del Patronat de la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Assistència a la reunió del Patronat de la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

08:30

Reunió

Reunió Videoconferencia Patronat Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Patronat Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea. Videoconferència.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

08:30

Altres

reunió del Patronat de la FCVRE

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió Patronat Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

08:30

Reunió

Reunió informativa procés participació Pressupostos Participatius amb la Mancomunitat de la Ribera i l'Ajuntament d'Algemesí

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

08:30

Altres

Reunió Patronat Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

08:30

Reunió

Despatxe assumptes Comissionat de Presidència per a la coordinació de subministraments enfront del Covid-19

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

08:30

Reunió

Reunió d'agenda

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

08:30

Reunió

Coordinació de la Direcció General amb els sotsdirectors/ora.

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

08:30

Reunió

Patronat de la FCVRE

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la direcció general d'Infància i Adolescència

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

09:00

Ple del Consell

Reunió Ple del Consell

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Ple del Consell

Assistència a la reunió del Ple del Consell.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació amb la D. G. de Infraestructures de Serveis Socials

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

09:00

Reunió

Videoconferència amb responsables Policía Local municipis turístics de més de 20.000 hab.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:00

Reunió

Reunió coordinació setmanal de les Secretaries Autonómiques i Direccions Generals de la Vicepresidencia Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb Secretaries Autonòmiques, Direccions Generals, Subdireccions Generals, Secretària General i Cap del Servei de Gestió Econòmica.

València (València)

Director de l'Institut Cartogràfic Valencià

09:00

Reunió

Reunió Institut Cartogràfic Valencia i Universitat d'Alacant

Alacant (Alacant)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

videoconferència amb FEDACOVA / Gremio Panaderos / Gremio Carniceros / Dtor. Centre Artesania de la CV

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunió coordinació amb Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitage y Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

09:00

Reunió

Reunió Coordinació DGISS

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Reunió

Reunió d'agenda amb el Secretari Autonòmic d'Ocupació.

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:00

Reunió

Reunió de Subsecretaria, Secretàries Autonomicas i totes les direccions generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal amb Subsecretaria, Secretaria General Administrativa i Subdireccions Generals

València (València)

Directora General d'Innovació

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació RIS3 - Online

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:00

Reunió

Reunió setmanal de coordinació de les Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals de la Vicepresidència Segona

València (València)

Director Adjunt de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:00

Reunió

Reunió equip Districte Digital

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

09:30

Reunió

Reunió de seguiment amb la Directora General de Pressupostos

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

09:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista Ràdio Orihuela SER

Alacant (Alacant)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:30

Reunió

Reunió DG Patrimoni

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:30

Reunió

Reunió coordinació amb els Serveis de la Sotssecretaria i el Gabinet Tècnic.

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

09:30

Reunió

Reunió amb la Direcció General d'Infància i Adolescencia.

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

09:30

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de Burjassot

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

09:30

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de Burjassot

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:30

Reunió

Videoconferència Eduardo Medina

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

09:30

Reunió

Reunió amb representantes de METRO VALÈNCIA

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Reunió amb DG TIC

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

09:30

Reunió

DG Economía Sostenible, DG Modelo Económico

València (València)

Director d'Intel·ligència Turistica

09:30

Reunió

Reunión de coordinación de Inteligencia

Benidorm (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

10:00

Reunió

Reunió de Coordinació amb els Sindicats

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

10:00

Reunió

Reunió amb els alcaldes dels Ajuntaments de Penyíscola i d'Alcalà de Xivert

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb DG Personal Docent

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

10:00

Reunió

Reunió telemática Genia Global

València (València)

Director General de Transició Ecològica

10:00

Reunió

Reunió amb D.G. Empreneduria, i D.G. de Canvi Climàtic

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

10:00

Reunió

reunió amb representant de GW Pharma

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

10:00

Reunió

Reunió amb productor musical

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:00

Reunió

Reunió del grup de treball amb les Oficines Liquidadores.

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

10:00

Visita

Conservatori Superior de Música d'Alacant - ISEACV

Alacant (Alacant)

Directora General de Persones Majors

10:00

Reunió

Reunió amb el President Provincial de la Unió Democràtica de Pensionistes UDP d'Alacant

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència de coordinació del personal de la FCVRE a Brussel·les

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

10:00

Reunió

Cooperatives Energètiques

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

10:00

Reunió

Reunió Subdirectora

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

10:00

Reunió

Centre Social Ajuntament Xàbia

València (València)

Directora General d'Universitats

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb Degans de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana.

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:11

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:15

Reunió

Reunió amb la directora general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i OHSU

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

10:15

Reunió

Reunió de seguiment amb el Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:30

Presentació

Presentació L12

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

10:30

Reunió

Reunió de coordinació amb D. G. del Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS)

València (València)

Secretària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació

10:30

Reunió

Reunió amb Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:30

Presentació

Presentació L-12

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:30

Reunió

Reunió amb Confederació Sindical de Comissions Obreres ( CCOO )

València (València)

Director General de Centres Docents

10:30

Mesa

Mesa d'Alumnes. VIDEOCONFERÈNCIA.

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

10:30

Reunió

Reunió S.A. Coordinació IVASS

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària/ IVASS

10:30

Reunió

Reunió Socioeducativa amb el Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema, Director General de Infraestructures de Serveis Socials i Subdirectora de l´IVASS

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:45

Reunió

Reunió de la Direcció General de Fons Europeus

València (València)

Directora General de Ports, Aeroports i Costes

10:45

Reunió

Reunión amb el Club Nàutic de Xàbia

València (València)

President

11:00

Presentació

Assisteix a la presentació del certificat verd digital que realitzarà el president del Govern, Pedro Sánchez, en la fira internacional de turisme FITUR.

Madrid (Madrid)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

11:00

Reunió

Reunió de coordinació amb la consellera

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

11:00

Reunió

Reunió amb representants Ajuntament San Fulgencio

San Fulgencio (Alacant)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

11:00

Reunió

Reunió coordinació Direcció General de Funció Pública

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

11:00

Reunió

Videoconferència amb representants de la Federació coordinadora de Muixerangues

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

11:00

Reunió

Reunió amb la delegació del Govern

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:00

Reunió

Reunió REDIT

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

11:00

Reunió

Reunió ENQA per videoconferència.

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

11:00

Inauguració

Jornada “Experiències i bones pràctiques de l'ús de la mediació com a instrument de solució i gestió de conflictes”

Elx (Alacant)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

11:00

Reunió

Reunió amb ESRI

València (València)

Director General d'Urbanisme

11:00

Reunió

Videoconferència Ajuntament de Senyera

València (València)

Directora del Gabinet del President

11:00

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

Acompanya al president a la presentació del certificat verd digital que realitzarà el president del Govern, Pedro Sánchez, en la fira internacional de turisme FITUR

Madrid (Madrid)

Directora General de Cultura i Patrimoni

11:00

Reunió

Videoconferència amb la Direcció dels Serveis Territorials de Castelló

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

11:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista a "Las Provincias"

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General d'Innovació

11:00

Reunió

Reunió Coordinació Direcció General d'Innovació

Alacant (Alacant)

Director General de Valenciana d'Aprofitaments Energètics de Residus (VAERSA)

11:00

Reunió

Reunió amb el Sr. Gonzalo Fernández (Secretari General de la FSPUGT PV)

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

11:30

Visita

Exposició "Escultura infinita", a l’IVAM-CADA.

Alcoi (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

11:30

Visita

obres Adequació i ampliació del CEIP Juan Carlos I de Formentera del Segura

Formentera del Segura (Alacant)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

11:30

Exposició

Visita a l'exposició "Escultura Infinita" en l'IVAM-CADA d'Alcoi

Alcoi (Alacant)

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

11:30

Reunió

Votació dels criteris de repartiment dels fons del projecte “Ajudes per a ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes”

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

11:30

Reunió

Reunió coordinació Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials i Directora General

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:45

Reunió

Reunió amb Elisa Valía

València (València)

President

12:00

Fira comercial

Visita l'estand de la Comunitat Valenciana en FITUR, juntament amb la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.

Madrid (Madrid)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:00

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de Guadassuar

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

12:00

Reunió

Nefis Webinar - videoconferència

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

12:00

Visita

Visita al Centre d'Internament d'Estrangers

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:00

Reunió

Reunió amb el director general de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Presentació

Presentació Jornada Programa Transformer Finançament de la digitalització disruptiva de l'empresa

Alcoi (Alacant)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

12:00

Roda de premsa

Roda de Premsa

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

12:00

Reunió

Reunió amb Sotssecretaria

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

12:00

Reunió

Reunió amb el president de Creu Roja a la CV i el director general d'Administració Local

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

12:00

Conferència

Participació en el Webinar sobre el "Projecte NEFIS: estat actual i noves fites".

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

12:00

Reunió

Reunió GT Hidrogen

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

12:00

Reunió

Reunió amb la Consellera

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari "Projecte NEFIS: estat actual i noves fites"

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

12:00

Reunió

Grup de treball del Decret de Participació

València (València)

Director General de Fons Europeus

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar sobre el "Projecte NEFIS: estat actual i noves fites".

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

12:00

Reunió

Col.loqui IES Jorge Juan d'Alacant

Alacant (Alacant)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

12:00

Reunió

Nefis WEBINAR

València (València)

Director General de Transició Ecològica

12:00

Reunió

Reunió amb D.G. de Infraestructures Educatives i Regidor del Ajuntament de València de Emergència Climàtica i Transició Ecològica

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

12:00

Reunió

Reunió sobre Projecte NEFIS

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

12:00

Reunió

Reunió Coordinació Secretaria Autonomica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital.

12:00

Presentació

Presentació Jornada Programa *Transformer Finançament de la digitalització disruptiva de l'empresa a Alcoi

Alcoi (Alacant)

Directora del Gabinet del President

12:00

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

Acompanya al president a la visita de l'estand de la Comunitat Valenciana en FITUR, juntament amb la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto

Madrid (Madrid)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

12:00

Presentació

Webinar: "Projecte NEFIS: estat actual i noves fites"

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

12:00

Altres

lliurament d'Orles a l'alumnat del Conservatori Superior de Dansa d'Alacant promocions 2016-2020 i 2017-2021

Alacant (Alacant)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

12:00

Reunió

Reunió presencial CO2 UPV

València (València)

Directora General de Pressupostos

12:00

Conferència

Participació en el Webinar sobre el "Projecte NEFIS: estat actual i noves fites".

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

12:00

Reunió

Comunitat Energètica

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

12:00

Reunió

Grup de Treball de l'Hidrogen

València (València)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

12:00

Lliurament de Premis

Lliurament premis "Reaciona!"

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària/ IVASS

12:00

Reunió

Reunió de coordinació amb el amb el Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema.

València (València)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

12:00

Reunió

Webinar: "Projecte NEFIS: estat actual i noves fites"

Alacant (Alacant)

Sotssecretària de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

12:15

Reunió

Reunió amb Juan Ángel Poyatos, Director General Coordinació Acció del Govern i Ana Barrera subdirectora general de Suport Acció del Govern

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

12:15

Reunió

Reunió amb la sotssecretària de Justícia, Interior i Administració Pública

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

12:15

Reunió

Reunió amb la sotssecretària de Justícia, Interior i Administració Pública

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

12:30

Reunió

Reunió amb la Consellera i el D.G. de Qualitat Ambiental

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

12:30

Reunió

Reunió amb Elisa Ferrer.

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

12:30

Reunió

Coordinació amb S. A. Planificació i Organització del sistema, D.G. Infraestructures dels S. S., D.G. Ivafiq dels S. S

València (València)

Directora General de Internacionalización

12:30

Reunió

Reunió amb Go Global.

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

12:30

Reunió

CTEAJE - Interoperabilitat

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

12:30

Reunió

Reunió bilateral CC.AA i Ministeri CVD_Covid19

València (València)

President

13:00

Fira comercial

Assisteix a l'acte central de la jornada, en la plaça de l'estand de la Comunitat Valenciana en FITUR.

Madrid (Madrid)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

13:00

Cloenda

Cloenda programa Transformer. Financiació de la digitalització disruptiva de l'empresa. Videoconferència

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

13:00

Reunió

videoconferència IES Fernando III / Secció Jalance / CRA del Valle de Ayora-Cofrentes

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

13:00

Reunió

Reunió amb la DG Transició Ecològica i la Regidoria d' Energía Climàtica

València (València)

Directora del Gabinet del President

13:00

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

Acompanya al president a l'acte central de la jornada, en la plaça de l'estand de la Comunitat Valenciana en FITUR

Madrid (Madrid)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

13:00

Reunió

Reunió Aj. Navarrés

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

13:00

Reunió

Col·legi d'Òptics-Optimetristas

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

13:00

Reunió

Reunió amb el President de la FVMP

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:00

Reunió

Reunió interna Subd. General de Transport

València (València)

Director General de Valenciana d'Aprofitaments Energètics de Residus (VAERSA)

13:00

Reunió

Reunió sobre mesures front la delinqüència informàtica

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

13:30

Reunió

Reunió amb l'Alcalde de Castalla

Castalla (Alacant)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

13:30

Reunió

Reunió Projecte Bauhaus

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

14:00

Reunió

Reunió amb la Consellera

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

15:00

Reunió

Reunió telemàtica Grup de Treball Ciències de Dades.

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Telemàtic: Seminari patrimoni

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

17:00

Inauguració

i presentació del Projecte "un Cel per al Misteri, organitzat pel IES Misteri d'Elx

Elx (Alacant)

Director General de Desenvolupament Rural

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada sobre biofertilitzants i bioestimulants (Online): Un Repte per a l'agricultura Sostenible

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Representació teatral d'una experiència de mediació familiar “Hola mamà”

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

18:00

Jornades/Congressos/Seminaris

L'Artèria II Congrés d'àmbit artisticcoexpressiu

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

18:30

Acte commemoratiu

Acte cel.lebració DÍA DAS LETRAS GALEGAS Centro Galego de Valencia

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

18:30

Altres

Funció final del Conservatori Professional de Dansa de València - Sala Martín i Soler del Palau de les Arts de València

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

18:30

Altres

Assistència a l'actuació del Conservatori Professional de Dansa

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

18:30

Cloenda

Clausura IV Setmana de la Mediació

Alacant (Alacant)

Directora General de Internacionalización

19:30

Lliurament de Premis

Assistència al lliurament de Premis Poble, de la revista Poble. Auditori Rafael Beltrán Moner, de Vila-real.

València (València)

Director General d'Urbanisme

20:00

Lliurament de Premis

XXI Edició Premis Poble 2021

Vila-real (Castelló)

Directora General d'Assistència Sanitària

20:00

Lliurament de Premis

Lliurament XXI Premis Poble 2021

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretari Autonòmic de Turisme

Fira comercial

Fira de Turisme, FITUR 2021

Madrid (Madrid)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

Altres

SETMANA DE LA ADMINISTRACIÓ OBERTA (Open Gov week)

València (València)

Director General de Turisme

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

Assistència FITUR 2021

Madrid (Madrid)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

Altres

Fira Fitur 2021

Madrid (Madrid)

Director d'Intel·ligència Turistica

Fira comercial

Fitur

Madrid (Madrid)

Director Gerent del Consorci Espacial Valencià (VSC)

Reunió

Reunió Agència Espacial Europea (10:00-12:00)

València (València)

Director Gerent del Consorci Espacial Valencià (VSC)

Reunió

Reunió projecte NEFIS GVA (12:00-14:00)

València (València)

Directora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)

Exposició

Apertura exposició "Escultura infinita" en la seu de l'IVAM-Alcoi

Alcoi (Alacant)