Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 11 maig 2021 Dia següent

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Tècnica València Parc Central - videoconferència

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

10:30

Altres

Comissió Informativa d'Urbanisme d'Alacant (telemática)

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

11:00

Reunió

Visita ajuntament de Moixent i reunió amb alcaldes i Conseller de Política Territorial

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:00

Reunió

Reunió prèvia del grup de treball de la Generalitat

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

11:30

Reunió

Reunió a l'Ajuntament de Moixent amb alcaldes i alcaldesses de la zona

Moixent (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

11:30

Reunió

Reunió a l'Ajuntament de Moixent amb alcaldes i alcaldesses de la zona Reunión en el Ayuntamiento de Moixent con alcaldes y alcaldesas de la zona

Moixent (València)

Director General d'Urbanisme

12:00

Reunió

Videoconferència Grup Treball GVA i Ministeri Política Territorial i Funció Pública

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

12:00

Presentació

Presentació Pressupostos Participatius GV

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Reunió

Grup de treball en relació amb la LLei 3/2020

València (València)

Director General d'Urbanisme

18:00

Reunió

VideoconferÈncia Director Gestió SAREB

València (València)